Pieteiksim tiesas piesēdētāju kandidātus

08.04.2005.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidente izsludina likumu “Par tiesas piesēdētāju vēlēšanu noteikšanu”, kurā ir noteikts, ka, sākot ar 2005. gada 1. aprīli, rīkojamas apgabaltiesu un rajona (pilsētu) tiesu piesēdētāju vēlēšanas.


Saskaņā ar likuma “Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām” 3. pantu kandidātus izvirzīt ir tiesības:
• reģistrēto politisko vai sabiedrisko organizāciju lēmējinstitūcijām un šo organizāciju teritoriālajām struktūrvienībām,
• ne mazāk kā 10 balsstiesīgiem Latvijas pilsoņiem,
• attiecīgās padomes (domes) deputātam,
• attiecīgā rajona pagastu padomēm, pilsētu vai novadu domēm.


Tiesas piesēdētāju kandidāti ir piesakāmi mēneša laikā no Saeimas noteiktā tiesas piesēdētāju vēlēšanu laika sākuma, tas ir, 1. aprīļa. Pamatojoties uz likuma “Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām” 5.pantu, tiesas piesēdētājus no pieteiktajiem kandidātiem ievēlē rajonu padomes, pilsētu un novadu domes. Par tiesas piesēdētājiem tiek ievēlēti tie kandidāti, kuri ieguvuši balsu vairākumu.


Kandidātu sarakstus lūdzam iesniegt Preiļu novada domes kancelejā līdz šī gada 2. maijam.


Pēteris Kotāns,
Preiļu novada domes izpilddirektors

Pēdējās izmaiņas: 08.04.2005.