Pieteiksim vēlēšanu komisijas kandidātus

08.04.2005.

Pamatojoties uz likumu “Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām”, pilsētas, rajona, novada vai pagasta vēlēšanu komisiju ievēlē attiecīgās pilsētas dome, rajona padome, novada dome vai pagasta padome triju mēnešu laikā pēc domes ievēlēšanas.


Kandidātus izvirzīt ir tiesības:
• reģistrēto politisko organizāciju (partiju) vai to apvienību centrālajām pastāvīgi funkcionējošām vadības institūcijām,
• ne mazāk kā 10 balsstiesīgiem Latvijas pilsoņiem,
• attiecīgās padomes (domes) deputātam,
• rajona padomes loceklim.


Katras politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības, deputāta, rajona padomes locekļa vai vēlētāju grupas izvirzīto un pieteikto kandidātu skaits nedrīkst būt lielāks par attiecīgajā vēlēšanu komisijā ievēlamo locekļu skaitu.


Vēlēšanu komisijas kandidātu sarakstus lūdzam iesniegt Preiļu novada domes kancelejā līdz šī gada 2.maijam.


 

Pēdējās izmaiņas: 08.04.2005.