SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” PAZIŅOJUMS

07.04.2005.

7. aprīlī plkst. 10.00 Preiļos, Skolas ielā 18, notiks nekustamā īpašuma, dzīvokļa ar kopējo platību 59,10 m², izsole ar augšupejošu soli.
Izsoles sākumcena – Ls 1 500.


Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā Latgales apgabaltiesas 29. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Inetas Podiņas, reģ. Nr. 14047212156, kontā Nr. LV42UNLA0050002426356, kods UNLAV2X, LUB Preiļu filiāle, izsoles dalības maksu 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākuma cenas.

Pēdējās izmaiņas: 07.04.2005.