Preiļu 1. pamatskolas skolēni rajona vizuālās mākslas olimpiādē

10.03.2005.

Vizuālās mākslas olimpiādē, kas notika 10. martā, Preiļu 1. pamatskolas skolēni parādīja izcilus rezultātus:
1. vieta – Laumai Vibornai (3.a klase), Valērijai Maļuhinai (6.e klase) un Dacei Punculei (8.a klase);
2. vieta – Rūtai Vucānei (1.c klase), Sintijai Ertei (4.b klase), Vandai Sondorei (5. klase), Ivetai Jaudzemai (8. klase) un Aivim Pīzelim (9.c klase);
3. vieta – Grietai Kolosovai (3.c klase), Annai Belkovskai (5.c klase), Karīnai Kufinai (5.c klase), Agnijai Vaivodei (6.e klase), Mārītei Zīmelei (7.b klase), Ievai Liepniecei (7.a klase), Artūram Kotļarovam (8.a klase) un Mārim Smanam (9.a klase);
atzinība – Beātai Petrovai – Kolosovai (1.c klase), Artūram Firsovam (4.b klase) un
Jūlijai Vasiļjevai (7. klase).


Paldies vizuālās mākslas skolotājām Mariannai Abrickai un Ivetai Belousovai.


Sveicam ar panākumiem!

Pēdējās izmaiņas: 10.03.2005.