Preiļu novada dome lemj par pastāvīgo komiteju izveidošanu

24.03.2005.

Preiļu novada dome sēdē apstiprināja pastāvīgās komitejas šādā sastāvā:


Finanšu komiteja
Komitejas priekšsēdētājs – Jānis Eglītis
Komitejas locekļi : Jānis Anspoks, Jevgeņijs Boļšakovs, Jāzeps Šņepsts, Pēteris TrubiņšSociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja:
Aldis Adamovičs, Nikolajs Bogdanovs, Oļegs HļebņikovsAttīstības un infrastruktūras jautājumu komiteja:
Vladimirs Ivanovs, Jānis Lācis, Vitālijs Plivda

Pēdējās izmaiņas: 24.03.2005.