PREIĻOS DARBU SĀK SOCIĀLĀ DIENESTA DIENAS CENTRA VADĪTĀJA

16.03.2005.

No 3. marta par Preiļu novada domes Sociālā dienesta Dienas centra vadītāju strādā Anitra Sondore.


Anitra Sondore ir beigusi Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju un ieguvusi svētku režisora kvalifikāciju, vēlāk Daugavpils pedagoģiskajā universitātē ieguvusi psiholoģijas bakalaura grādu.
Anitra ir strādājusi gan kultūras jomā, organizējot un vadot pasākumus, gan veiksmīgi izstrādājusi projektus un piesaistījusi līdzekļus kultūras pasākumiem. Vienlaicīgi Anitra Sondore darbojas nevalstiskajās organizācijās “Mūsmājas”, “Glābiet bērnus” un Sarkanā Krusta biedrībā, kuru viens no galvenajiem virzieniem ir darbs ar sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju kategorijām.


Dienas centra vadītāja pienākumos ietilps darbs ar visām sociāli mazaizsargātām un maznodrošinātām mērķa grupām, tai skaitā, invalīdiem, bērniem ar īpašām vajadzībām, pensionāriem, trūcīgām ģimenēm (personām) un ar riska grupām (ielas bērniem, personām ar atkarību). Dienas centra vadītājs koordinēs arī darbu ar sabiedriskajām organizācijām, kas darbojas sociālajā sfērā un sadarbosies ar citiem līdzīgiem dienas centriem Latvijā un ārzemēs. Pienākumos ietilps arī projektu izstrāde finansējuma piesaistei Dienas centra aktivitātēm, informācijas sniegšana iedzīvotājiem par Dienas centrā notiekošajiem pasākumiem, kā arī par iespējām iedzīvotājiem saņemt sociālo rehabilitāciju Dienas centrā.


Maija Paegle,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.