Līdz diviem gadiem pagarināts subsidētās darba vietas ilgums cilvēkiem ar invaliditāti

16.03.2005.

Rīga, 10.03.2005. – Pēc Labklājības ministres Dagnijas Staķes ierosinājuma kopš 2005. gada februāra ir spēkā jauna kārtība, kas paredz būtiski pagarināt valsts subsidēto darba vietu ilgumu invalīdiem – bezdarbniekiem. Tagad cilvēki ar invaliditāti valsts līdzfinansētajās darbavietās var strādāt  24 mēnešus līdzšinējo 10 mēnešu vietā.


„Kopš 2002. gada, kad tika uzsākti subsidētās nodarbinātības pakalpojumi invalīdiem, esam saņēmuši daudz pateicības vārdu gan no pašiem invalīdiem, gan no viņu darba devējiem, kas ir ieguvuši nenovērtējami čaklus un apzinīgus darbiniekus. Taču pirmajos gados gūtā pieredze liecina, ka 10 mēneši atsevišķos gadījumos tomēr ir pārāk īss laiks, lai jaunais darbinieks pilnvērtīgi iejustos darbā un apliecinātu sevi, un tas var kavēt viņa pastāvīgu iekārtošanos darbā,” atzīst labklājības ministre Dagnija Staķe.


Ministre norāda, ka 2005.gadā paredzēti aptuveni 700 tūkstoši latu, lai atbalstītu jaunu invalīdu bezdarbnieku subsidētās nodarbinātības pasākumu uzsākšanu, kā arī veiksmīgi pabeigtu 2004.gadā iesāktos pasākumus.


Labklājības ministrija atgādina, ka darba devēji var iesaistīties invalīdu bezdarbnieku subsidētās nodarbinātības pasākumos, līdz 18.martam piesakoties Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiālēs, lai jau aprīlī varētu slēgt līgumus par subsidēto darba vietu izveidi.


Kārtība nosaka, ka subsidētās darba vietas var veidot Latvijā reģistrēta juridiska persona.


Invalīdus bezdarbniekus var iesaistīt gan jaunizveidotās darba vietās, gan jebkurā piemērotā darba vietā, kas ir reģistrēta NVA. Savukārt invalīdi ar kustību vai redzes traucējumiem var strādāt arī savā dzīvesvietā.


Saskaņā ar kārtību invalīdu bezdarbnieku subsidētā nodarbinātība tiek organizēta trijos virzienos: darba prakse, profesionālo prasmju pilnveide un apguve.


Darba praksē var iesaistīties invalīdi vecumā no 18 līdz 25 gadiem ar augstāko vai profesionālo izglītību, vai pēc bezdarbnieku profesionālās apmācības un pārkvalifikācijas kursiem, kuriem darba pieredze profesijā ir mazāka par 1 gadu.


Savukārt invalīdi – bezdarbnieki, kas vecāki par 25 gadiem un kuru darba pieredze nav mazāka par diviem gadiem, var pilnveidot savas profesionālās prasmes.


Profesionālās iemaņas subsidētajā darba vietā var apgūt invalīdi – bezdarbnieki darbspējas vecumā neatkarīgi no iepriekšējās darba pieredzes.


Nodrošinot invalīdu bezdarbnieku subsidēto nodarbinātību, potenciālajam darba devējam ir tiesības saņemt no NVA vienreizēju dotāciju līdz Ls 200, lai aprīkotu jauno darba vietu ar tādiem pamatlīdzekļiem kā instrumenti, mēbeles, apgaismošanas ierīces u.c. Tāpat darba devējam pieejama vienreizēja dotācija līdz Ls 500 katra invalīda – bezdarbnieka darba vietas pielāgošanai vai pieejamības nodrošināšanai atbilstoši ergoterapeita slēdzienam.


Darba devējs var saņemt arī ikmēneša dotāciju, lai samaksātu invalīdam – bezdarbniekam par paveikto darbu: minimālās mēnešalgas apmērā pasākuma pirmajos 12 mēnešos, un 75% apmērā no minimālās mēnešalgas pēdējos 12 mēnešos.
 
Pēc NVA datiem kopš 2003. gada valstī izveidotas 920 subsidētās darba vietas invalīdiem – bezdarbniekiem. 2003. gadā šajos pasākumos piedalījās 395 bezdarbnieki ar invaliditāti, bet 2004. gadā par 94 cilvēkiem vairāk – 489.


2003. gadā pēc subsidētās nodarbinātības pasākumu pabeigšanas darbā iekārtojušies aptuveni 70% bezdarbnieku ar invaliditāti, kas Eiropas kontekstā ir augsts rādītājs.  Darba devēji visvairāk vēlas izveidot subsidētās darba vietas tādās profesijās kā, piemēram, datoroperatori, grāmatveži, sociālie aprūpētāji, lietveži, atslēdznieki, bibliotekāri, administratori u.c.


Tuvākajos gados subsidētas darbavietas cilvēkiem ar invaliditāti tiks ierīkotas arī Labklājības ministrijas apsaimniekotās Eiropas Sociāla fonda (ESF) programmas „Subsidēto darba vietu nodrošināšana sociālās atstumtības riska grupām” ietvaros. Lai veidotu ESF līdzfinansētas subsidētās darba vietas, darba devēji tiek aicināti piedalīties NVA rīkotajos projektu konkursos. Šomēnes noslēdzas pirmajam subsidēto darba vietu projektu konkursam iesniegto projektu pieteikumu izvērtēšana.


Subsidētā darba vieta ir no valsts budžeta daļēji finansēta darba vieta bezdarbnieku nodarbināšanai uz noteiktu laiku. 


Pēc plašākas informācijas vērsties Komunikācijas departamentā
pie Jura Vīguļa (7021590, 6184007),
Marikas Kupčes (7021665, 9538825)

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.