Informācija vēlētājiem!

02.03.2005.

No 2. – 8. martam Preiļu novada vēlēšanu iecirkņi būs atvērti:
– 705. vēlēšanu iecirknis Preiļu Valsts ģimnāzijā, Kooperatīva iela 6, no plkst. 14.00 – 18.00, telefoni 5321663, 5321745;
– 706. vēlēšanu iecirknis Preiļu novada Kultūras centrā, Raiņa bulvāris 28, no plkst. 14.00 – 18.00, telefons 5322200;
– 707. vēlēšanu iecirknis Preiļu pagasta centrā, Jaunatnes iela 1, no plkst. 9.00 – 13.00, telefons 5322519;
– 708. vēlēšanu iecirknis Aizkalnes pagasta centrā, Raiņa iela 5, no plkst. 9.00 – 13.00, telefons 5354623.


Iecirkņos vēlētājiem būs pieejami:
– vēlēšanām reģistrētie kandidātu saraksti,
– partiju priekšvēlēšanu programmas,
– vēlēšanu likumā norādītās ziņas par deputātu kandidātiem,
– vēlētāju saraksts.


Vēlēšanu komisija pieņems to vēlētāju rakstveida pieteikumus, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties vēlēšanu telpās un no minēto personu aprūpētājiem.


Ja Jūs neesat saņēmis Centrālās vēlēšanu komisijas paziņojumu par Jūsu vēlēšanu iecirkni, tad varēsiet noskaidrot, vai esat reģistrēts vēlētāju sarakstā.


9., 10. un 11. martā vēlēšanu iecirkņi darbosies Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajos laikos, kuri norādīti jums piesūtītajos paziņojumos.


Aicinu vēlētājus, kuri nav aizņemti darbā, izmantot doto iespēju un nobalsot savlaicīgi. Šīs dienas var izmantot arī tie cilvēki, kuri vēlēšanu dienā neatradīsies deklarētajā dzīvesvietā.
Vēl arvien daudzi vēlētāji neizprot balsošanas noteikumus. Vēlēšanu aploksnē jāieliek tikai vienas partijas vēlēšanu zīme, kurā jūs, tīkamam deputātu kandidātam pieliekot “+”, paceļat viņu sarakstā par vienu vietu uz augšu, bet svītrojot novirzat viņu par vienu vietu sarakstā zemāk. Tādā veidā tiek pārkārtota vietu kārtība sarakstā. Pieliekot visiem “+” vai visus svītrojot, vietu kārtība sarakstā nemainās. Vienalga, kādas izmaiņas jūs veicat vēlēšanu zīmē, partija saņem vienu balsi.


Ja aploksnē ieliktas divas vai vairāku partiju vēlēšanu zīmes, tad tās ir nederīgas un balsi nesaņem neviena partija. Vēlēšanu kastē iemestas vēlēšanu zīmes bez aploksnes, arī iemestās tukšās aploksnes ir nederīgas. Aiznestās vēlēšanu aploksnes rezultātus neiespaido.
Piedalīšanās vēlēšanās nav obligāta, un ziņas par jūsu piedalīšanos nevienu neinteresē. Domstarpību gadījumā vēlēšanu laikā būsim savstarpēji iecietīgi.


Gaidīsim vēlēšanu iecirkņos, lai ievēlētu 11 domes deputātus no 110 kandidātiem nākamajiem četriem gadiem, kuri rūpēsies par novada attīstību un mūsu labklājību.


Pēteris Skutelis,
Preiļu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.