Vītolu fonds palīdz maznodrošinātiem jauniešiem

01.03.2005.

Vītolu fonds aicina spējīgus un centīgus maznodrošinātus jauniešus pieteikties uz stipendijām, lai studētu kādā no Latvijas augstskolām.
Lai iegūtu stipendiju, kandidātam jāatbilst vismaz diviem noteikumiem:
– labi mācību rezultāti /vidējā atzīme 7 un augstāk/,
– maznodrošināts,
– bārenis, audzina viens no vecākiem, daudzbērnu ģimene,
– izcili panākumi mācību olimpiādēs.


Kandidāts nenorāda, kuru fonda administrēto stipendiju vēlas saņemt, to lemj fonda valde. Katrs ziedotājs nosaka, kurai nozarei stipendiju piešķirs.


Vītolu fonda stipendija tiks piešķirta tam kandidātam, kas atbildīs iepriekš minētajiem kritērijiem un kuri būs izvēlējušies studēt nozarē, kas valstī noteikta kā prioritāte:
– informācijas tehnoloģijas,
– materiālzinātnes,
– organiskā ķīmija un biomedicīna,
– letonika /valodas/.


Dokumentu iesniegšanas termiņš: 01.03.2005. – 01.06.2005. Adrese: Vītolu fonds, Lāčplēša iela 75 –III, Rīga, tālrunis 7280122, fakss 7828523, e-pasts: info@vitolufonds.lv.

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.