Veļas mazgāšanas pakalpojumi Aizkalnes un Preiļu pagastā

04.03.2005.

Aizkalnes pagasta centrā un Preiļu pagasta centrā pirmdienās, otrdienās un trešdienās no plkst. 9.00 – 12.00 pagasta maznodrošinātās personas var nodot veļu mazgāšanai. Norādītajos laikos jūs varat griezties pie sociālās palīdzības organizatorēm pagastos Guntas Uzulevičas un Birutas Zeiles.

Pēdējās izmaiņas: 04.03.2005.