Izveidota jauna bezmaksas tālruņa līnija, lai sniegtu atbildes par invalīdu jautājumiem

27.02.2005.

Rīga, 25.02.2005. – Labklājības ministrija (LM) informē, ka ir pieejams jauns bezmaksas tālrunis – 8002080, uz kuru zvanot cilvēki var saņemt atbildes uz viņu interesējošajiem jautājumiem par invalīdu tiesībām un iespējām.


Bezmaksas tālruņa līnijas ieviešanas mērķis ir veicināt informētības līmeņa paaugstināšanu par invalīdu jautājumiem ne tikai pašiem invalīdiem, bet arī viņu ģimenes locekļiem un visai sabiedrībai.


„Vēl joprojām sabiedrībā nav pilnīga izpratne par invalīdu tiesībām, tādēļ bezmaksas tālruņa līnija ir lieliska iespēja uzzināt visu nepieciešamo informāciju, tādējādi palīdzot invalīdiem integrēties sabiedrībā, bet sabiedrībai – vairāk izprast un pieņemt invalīdus kā vienu no pilnvērtīgām sabiedrības grupām,” atzīst EK projekta vadītāja Daina Podziņa.


Piezvanot uz bezmaksas tālruni, speciālisti sniegs informāciju par invalīdu izglītības, nodarbinātības, rehabilitācijas un citām iespējām. Bezmaksas tālrunis ir pieejams darba dienās no plkst. 10.00 līdz 17.00.


Bezmaksas tālruņa līnija ir ierīkota Eiropas Komisijas (EK) projekta Ceļā uz neatkarīgu dzīvi ietvaros.


Eiropas Komisijas projekta Ceļā uz neatkarīgu dzīvi ietvaros jau 2004. gada nogalē notika starptautiska mēroga konference Neatkarīgas dzīves iespējas invalīdiem Latvijā un Eiropā, kurā piedalījās speciālisti no daudzām ES valstīm, lai dalītos pieredzē un iepazītu citu valstu pieredzi invalīdu iesaistīšanā sabiedriskajā dzīvē. Tāpat LM interneta mājas lapā tika organizētas on-line diskusijas par invalīdu izglītības, nodarbinātības, sociālās rehabilitācijas, vides pieejamības un neatkarīgas dzīves iespējām, kurās vēl joprojām var iesaistīties jebkurš interesents.


Projekts Ceļā uz neatkarīgu dzīvi tiek finansēts no EK nodarbinātības un sociālo lietu ģenerāldirektorāta. To realizē Labklājības ministrija sadarbībā ar Invalīdu un viņu draugu apvienību Apeirons.


Projekta ietvaros vēl iecerēti reģionālie semināri, informatīvu bukletu, plakātu izstrāde un izplatīšana, paaugstinot sabiedrības informētības un izpratnes līmeni par iespējām veicināt invalīdu integrāciju sabiedrībā.


Pēc plašākas informācijas vērsties
Komunikācijas departamentā
pie Leldes Rāfeldes (7021666, 6136160), Zanes Lielķikutes (7021665, 6596035)
vai arī pie „Apeirons” prezidenta Ivara Baloža (9452606).

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.