LM: Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi sniedz iespēju cilvēkam atgriezties dzīvē

01.03.2005.

Rīga, 04.03.2005. – Labklājības ministrijas (LM) speciālisti norāda, ka vēl sabiedrībā nav pilnīga izpratne starp sociālās rehabilitācijas un medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu atšķirībām. Galvenā šo pakalpojumu atšķirība ir tā, ka sociālā rehabilitācija palīdz cilvēkam apgūt prasmes, lai atgrieztos sabiedriskajā dzīvē.


Savukārt medicīniskā rehabilitācija ir vērsta uz cilvēka veselības un organisma funkcionālo spēju atjaunošanu, kas ietver dažādas ārstnieciskas procedūras. Šīs rehabilitācijas pasākumu pārraudzība ir Veselības ministrijas kompetencē.


LM speciālisti atzīmē, ka sociālā rehabilitācija ir jauns pasākumu komplekss, jo līdz šim tika sniegta medicīniskā un profesionālā rehabilitācija, izmantojot atsevišķus sociālās rehabilitācijas elementus.


Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas mērķis ir novērst vai mazināt invaliditātes un darbnespējas izraisītās negatīvās sekas personas dzīvē.


Šī pakalpojuma galvenais uzdevums ir atgriezt cilvēku sabiedriskajā dzīvē, atjaunojot vai apmācot prasmes, kas zudušas dažādu apstākļu dēļ. Piemēram, ja līdz šim cilvēks ir strādājis par tālsatiksmes autovadītāju, bet autoavārijas seku rezultātā viņam ir amputēta roka, vispirms cilvēkam ir nepieciešama medicīniskā rehabilitācija, bet pēc tam – sociālā rehabilitācija. Tādējādi viņš tiks apmācīts kā dzīvot patstāvīgi ar radītajiem funkcionālajiem traucējumiem, aprūpējot pašam sevi.


Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi tiek sniegti, izstrādājot individuālu programmu atbilstoši katra cilvēka spējām un vajadzībām, lai tādējādi viņš apgūtu ikdienā nepieciešamās iemaņas – mobilitāti un orientāciju apkārtējā vidē, pašapkalpošanos, ēdienu gatavošanu, mājsaimniecības darbus.


Tiesības uz sociālo rehabilitāciju ir personām, kuru iekļaušanās sabiedrībā ir apgrūtināta. Šogad valsts piešķīra 300 tūkst. latus, lai no šī gada 1.janvāra valsts aģentūra Sociālās integrācijas centrs sniegtu sociālās rehabilitācijas pakalpojumus cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, politiski represētajiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem.


LM speciālisti norāda, ka, sniedzot sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, labvēlīga rezultāta sasniegšanas pamatā ir paša cilvēka līdzdalība, viņa gribasspēks palīdzēt sev un saviem tuviniekiem.


Pēc plašākas informācijas vērsties
Komunikācijas departamentā
pie Jura Vīguļa (7021590, 6184007), Zanes Lielķikutes (7021665, 6596035).

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.