Holandieši piešķir līdzekļus mikroautobusa iegādei Preiļu novadā

26.02.2005.

Holandes organizācijas GAMMA STICTING DIENTVERLENING valdes sēdē 26.februārī tika izskatīts jautājums par 7500 EUR piešķiršanu Preiļu novada domei pasažieru mikroautobusa iegādei. Autobuss paredzēts, lai varētu nodrošināt transportu pensionāru, invalīdu, bērnu, skolēnu un citu mazaizsargātu iedzīvotāju grupu pārstāvju aktivitāšu un sociālā dienesta vajadzībām.


Kā pastāstīja Inese Kursīte, Preili un Holandes labdarības organizācija uztur kontaktus jau vairāk kā astoņus gadus, un savu iespeju robežās GAMMA cenšas atbalstīt Preiļu iedzīvotāju iniciatīvas projektu veidā. Viens no līdzekļu piešķiršanas nosacījumiem ir tas, ka Preiļiem jānodrošina aktīva vietējā līdzdalība un ieguldījums projekta kopējā budžetā no savas puses, tas ir, mikroautobusa iegādes izdevumu segšanai GAMMA piešķir aptuveni 50%. Pārējā naudas daļa jānodrošina Preiļu novada domei. Tuvākajā laikā novada domē lems par holandiešu priekšlikumu. Vienlaicīgi ar Preiļiem atbalsts mikroautobusa iegādei tādā pašā apmērā ir sniegts arī Līvānu novada domei.


Maija Paegle,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 26.02.2005.