Preiļu novads piedalīsies Valsts aģentūras “Mājokļu aģentūra” projektā “Energoefektīvs mājoklis”

01.03.2005.

Valsts aģentūra “Mājokļu aģentūra”, turpinot 2003.gadā aizsākto ilgtermiņa projektu “Energoefektīvs mājoklis”, šogad no 19. janvāra līdz 8. februārim izsludināja konkursu, lai atlasītu 100 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoaudita veikšanai.


Pēc manā rīcība pieejamās informācijas konkursam tika pieteiktas 195  mājas, un ar 100 māju apsaimniekotājiem tiks noslēgti līgumi  energoaudita veikšanai. Ja kāds apsaimniekotājs atteiksies noslēgt līgumu, šāda iespēja tiks piedāvāta citām konkursā pieteiktajām mājām.
Tāpat kā iepriekšējā konkursā, arī šoreiz visaktīvākais izrādījās Vidzemes reģions – tur energoauditu būs iespējams veikt 40 mājās. Tomēr šoreiz iniciatīvu izrādījis arī mūsu – Latgales reģions. Kopumā iesniegti 37 pieteikumi, no tiem konkursa nolikumam atbilst 13 pieteiktās mājas. Rīgas reģionā atbalstītas 10 mājas, Kurzemes reģionā 8 mājas, bet no Zemgales reģiona konkursa nosacījumiem atbilst tikai viena māja.


Patīkami, ka starp 13 Latgales reģiona mājām viena ir no Preiļiem, tātad pie mums energoaudits tiks veikts dzīvojamai mājai Celtnieku ielā 9. Šo māju izvirzījām konkursam tāpēc, ka savā mikrorajonā tai bija viszemākie rādītāji, un šī mājā ir viena no vecākajām piecstāvu ēkām Celtnieku ielas dzīvojamajā masīvā.


Visiem konkursa pretendentiem vajadzēja izpildīt konkursa nosacījumus – ēkā ir jābūt uzstādītam Latvijas Metroloģijas centra sertificētam siltuma patēriņa skaitītājam.
Energoauditu finansēs v/a “Mājokļu aģentūra”. Sadarbības partneri – A/S “Latvijas Unibanka”, AS “Hansabanka”, VAS “Hipotēku banka”, siltummateriāla ražotāji – SIA “Paroc”, SIA “Tenax” un energomontāžas uzņēmums SIA “Remus”. Energoauditu veiks SIA “Ekodoma” un SIA “Carl Bro”. Par līdzfinansējumu Ls 100 apmērā jāparūpējas mājas dzīvokļu īpašniekiem.


Šodien ir ļoti svarīgi radīt labvēlīgus nosacījumus dzīvojamo māju renovācijai un mājokļu tirgus attīstībai Latvijā, sadarbojoties arī ar privāto sektoru. Taču pats svarīgākais – radīt tādu situāciju, ka katrs dzīvokļa īpašnieks būtu apmierināts ar savu atjaunoto dzīves telpu un apkārtējo vidi.


Pēteris Romanovs,
tehniskās daļas galvenais speciālists

Pēdējās izmaiņas: 01.03.2005.