2004. gada Preiļu novada laureāti sportā

05.03.2005.

Pamatojoties uz nolikumu, Preiļu novada domes Sporta komisijas sēdē ir izskatīts pretendentu saraksts un ieteikts apbalvot ar naudas balvām sekojošus Preiļu novada iedzīvotājus – sportistus, viņu trenerus un skolotājus par augstiem sasniegumiem sportā 2004.gadā. Preiļu novada dome ir pieņēmusi lēmumu un nolēmusi apbalvot labākos Preiļu novada sportistus. Naudas balvu kopējā summa – 1 370 Ls. Ar “i” apzīmētas individuālās disciplīnas, ar “k”- piedalīšanās komandu sacensībās.


Balvu pasniegšana notiks 5. martā plkst. 17.00 Preiļu 1. pamatskolas sarīkojumu zālē. Plkst. 20.00 visus aicinām Preiļu 1. pamatskolā uz sportistu balli. 


Treneri un sporta skolotāji
Treneris Aleksandrs Iļjins – 30 Ls,
Treneris Leonīds Valdonis – 30 Ls,
Treneris Ivans Kokins – 30 Ls,
Skolotājs Jānis Ondzuls – 30 Ls,
Skolotājs Ilmārs Madelāns – 30 Ls,
Treneris Aleksejs Sapegins – 30 Ls,
Treneris Leonīds Tihonovs – 30 Ls,
Trenere Viktorija Neištadte – 25 Ls,
Trenere  Zoja Jakimova – 25 Ls,
Treneris Anatolijs Isajevs – 25 Ls,
Treneris Aivars Podskočijs – 20 Ls,
Treneris Jevģeņijs Ņesterovičs – 20 Ls,
Edgars Mukāns – – 20 Ls,
Aina Leikuce – 20 Ls.


Latvijas čempionāti un meistarsacīkstes vieglatlētikā
Pieaugušie un “A” (vecākā) grupa
Preiļu rajona rekords trīssoļlēkšanā
– Zane Liniņa (i) – 30 Ls,
Preiļu rajona rekords 1500 m – Aija Čača (i) – 30 Ls, 
1.vieta – Vitālijs Jakimovs (i) – 30 Ls, 
2.vieta – Zane Jokste (k) – 10 Ls,
               Guntars Vulāns (k) – 10 Ls, 
               Uldis Brovackis (k) – 10 Ls,
                Daira Andrejeva (k) – 10 Ls,
                Māris Bečs (k) – 10 Ls.
3.vieta – Jānis Anspaks (k) – 20 Ls,
                Juris Ņikiforovs (k) – 20 Ls,
                Juris Iļjins (i) – 25 Ls,  
                Intars Miglāns (i) – 25 Ls,   
                Sabīne Šņepste (i) – 20 Ls,   
                Līga Bramane (i) – 20 Ls,     
                Imants Petrovs (k) – 15 Ls.    


Jaunieši “B” (vidējā) grupa
1.vieta – Modris Brakovskis (k) – 10 Ls,
               Jānis Civkors (k) – 15 Ls, (futbols)      
               Zane Ceriņa   (k) – 10 Ls,        
               Gunita Bivbāne (k) – 10 Ls,     
               Sintija Vasiļevska (k) – 10 Ls,  
2.vieta – Aigars Indrikovs (i) – 25 Ls, (futbols)
              Jānis Jaudzems (k) – 15 Ls, (futbols)  


Jaunieši “C” (jaunākā) grupa
1.vieta – Jānis Eglītis (k) – 10 Ls   
              Aleksandrs Gavrilovs (k) – 10 Ls
              Jānis Šķēps (k) – 10 Ls     
2.vieta – Inga Mūrniece (i) – 15 Ls


Skolēni “D” (visjaunākā) grupa
1.vieta – Jānis Lozda (i) – 10 Ls     
               Aleksandrs Linkevičs (k) – 5 Ls
               Dairis Rinčs  (k) – 5 Ls
               Kristīne Ivanova (k) – 5 Ls
               Iluta Urka (k) – 5 Ls 
               Līga Mūrniece (k) – 5 Ls
2.vieta – Toms Kunakovs  (i) – 10 Ls Latvijas čempionāts ūdensslēpošanā
1.vieta – Inese Zīmele (i) – 30 Ls
               Guntars Kokins (i) – 30 Ls 
               Mihails Kozlovs (i) – 30 Ls
2.vieta – Diāna Vucāne (i) – 25 Ls Galda teniss. Latvijas meistarsacīkstes
Jaunieši “B” (vidējā) grupa

2.vieta – Anastasija Jakimova (i) – 15 Ls 
2.vieta Latgales čempionātā – Ervīns Žikars (i) – 10 Ls Latvijas jaunatnes  meistarsacīkstes džudo, sambo un karatē
Pieaugušie un “A” grupa
1.vieta –  Ivans Afansjevs (i) – 30 Ls 
3.vieta –  Edgars Rožinskis (i) – 15 Ls


Vidējā “B” grupa
2. vieta – Dmitrijs Haratjans (i) – 20 Ls 
3.vieta –  Signija Kivleniece (i) – 15 Ls 
               Jānis Lemešs (i) – 15 Ls


Jaunākā “C” grupa
1.vieta  –   Violeta Maslabojeva (i) – 15 Ls
                Linda Sapegina (i) – 15 Ls 
2.vieta –   Signija Vanaga (i) – 10 Ls   
                Iļja Beloborodovs (i) – 10 Ls 
3.vieta –   Dāvis Pastars (i) – 5 Ls  


Latvijas meistarsacīkstes sporta dejās
Vidējā “B” grupa

3.vieta – Ervīns Mūrnieks (i) – 15 Ls 
              Viktorija Kondratjeva (i) – 15 Ls 

Jaunākā “C” grupa
1.vieta – Dmitrijs Derjagins (i) – 15 Ls   
              Lelde Zīmele (i) – 15 Ls   
              Toms Vucāns (i) – 15 Ls   
              Kristiāna Bindare (i) – 15 Ls  


Austrumlatvijas čempionāts volejbolā
Pieaugušie

1.vieta –  Oksana Šņepste – 10 Ls   
               Jekaterina Vasiļjeva – 10 Ls   
               Jekaterina Akentjeva – 10 Ls   
               Līga Petrova – 10 Ls   
               Sanita Luriņa – 10 Ls   
               Ivita Luriņa – 10 Ls   
               Jeļena Terentjeva – 10 Ls   
               Inta Romanovska – 10 Ls   
               Maija Boreiko – 10 Ls  


Latvijas skolu Prezidenta kauss futbolā
Jaunieši “B”grupa

3.vieta – Lauris Vilcāns – 10 Ls   
             Ervīns Veigulis – 10 Ls   
             Mārtiņš Zarāns – 10 Ls   
             Lauris Siliņš – 10 Ls   
             Nauris Ivanāns – 10 Ls   
             Aleksandrs Linkevičs – 10 Ls

Pēdējās izmaiņas: 05.03.2005.