Seminārs „Mobing” klašu audzinātājiem Preiļu 1. pamatskolā

18.02.2005.

18. februārī 1. – 9. klašu audzinātājiem notika izglītojošs seminārs „Mobing”, ko vadīja direktora vietniece audzināšanas darbā Digna Prodniece. Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar jaunu terminu pedagoģijā, ko ar svešvārdu sauc par „mobbing” (veidojas, kad viena vai vairākas personas ilgākā laika periodā tiek pakļautas sistemātiskai un negatīvai attieksmei no līdzcilvēku puses).

Pēdējās izmaiņas: 18.02.2005.