Metodiskā diena Preiļu 1. pamatskolā

11.02.2005.

11. februārī Preiļu 1. pamatskolas 5. – 9. klašu mācību priekšmetu skolotājiem bija metodiskā diena. Nodarbību „Vērtēšana un pārbaudes darbu veidošana” vadīja Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Metodiskā centra metodiķes Signita Gabrāne un Ilona Bohāne. Tās mērķis bija rosināt pedagogus papildināt savas teorētiskās zināšanas pedagoģijā un pilnveidot prasmes, veidojot pārbaudes darbus, lai skolēnu mācību sasniegumu novērtēšana būtu mērķtiecīgāka un kvalitatīvāka.


Nora Šņepste,
Preiļu 1. pamatskolas direktora vietniece mācību darbā

Pēdējās izmaiņas: 11.02.2005.