SO “Sociālās un Psiholoģiskās palīdzības centrs “Mūsmājas”” pārskats par 2004.gadā saņemtajiem un izlietotajiem ziedojumiem

12.02.2005.

Pārskats par 2004.gadā saņemtajiem un izlietotajiem ziedojumiem


SO “Sociālās un Psiholoģiskās palīdzības centrs “Mūsmājas””, reģ. nr.40008017537
Rādītāji


Summa Ls


I. Atlikums pārskata gada sākumāII. Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma


350,00


1. LR reģistrētās juridiskās personas:


 


SIA “Preiļu Celtnieks” reģ.nr. 41503024529


75,00


SIA “Eglīte” reģ.nr. 47703001839


100,00


SIA “Preiļu Saimnieks” reģ.nr. 47703001720


50,00


Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija reģ.nr. 90000088583


100,00


2. Fiziskas personas


 


Sandra Naumova 25075712178


25,00


III. Ziedojumu un dāvinājumu izlietojumu kopsumma


325,00


Tālruņa pakalpojumi


93,00


Kancelejas preces


73,00


Ziedi jubilāriem


9,00


Retro deju grupas vadītājas darba samaksa (SIA “Preiļu Saimnieks”)


50,00


IK Jura Babra leļļu teātra jaungada pasākumam (LSDSP)


100,00


IV. Atlikums pārskata gada beigās


25,00


Velta Krišāne, valdes priekšsēdētāja

Pēdējās izmaiņas: 12.02.2005.