Preiļu novada pensionāru aktivitātes

04.02.2005.

4. februārī Preiļu kultūras namā pulcējās mūsu novada pensionāri. Dienas pirmajā pusē notika kārtējā Pensionāru apvienības (PA) sapulce. Tajā piedalījās un savu viedokli pauda novada domes priekšsēdētāja vietnieks Vladimirs Ivanovs un Sociālā dienesta vadītāja Diāna Vucāne. Pēc informācijas par PA valdes darbu aizvadītajā gadā sapulces dalībniekiem bija jāpieņem lēmums par PA pārreģistrēšanos par biedrību vai tās darbības pārtraukšanu. To pieprasa 2004. gada 1. aprīlī pieņemtais Biedrību un nodibinājumu likums. Saskaņā ar šo likumu visas sabiedriskās organizācijas līdz 2005. gada 31. decembrim ir jāpārreģistrē par biedrībām vai nodibinājumiem, pretējā gadījumā to darbība tiks pārtraukta.


Sapulces dalībnieki pieņēma lēmumu par PA pārreģistrēšanu par biedrību, jo PA, tāpat kā biedrība, ir brīvprātīgo personu apvienība, kas dibināta tās statūtos noteikto kopīgo mērķu sasniegšanai. Pēc PA pārreģistrēšanas mainīsies tās nosaukums, un būs tikai viena izpildinstitūcija – sapulcē ievēlēta valde. Pēc pārreģistrēšanas PR Uzņēmumu reģistrā PA nosaukums būs Preiļu novada Pensionāru biedrība.


Sapulcē tika apstiprināti grozījumi statūtos, ievēlēta apvienības revidente (Gita Dinveite) un valde 15 cilvēku sastāvā (Eduards Caics, Anatolijs Berjoza, Marija Madelāne, Irēna Timošenko, Anna Bernāne, Janīna Eiduka, Veneranda Utināne, Jadviga Vucāne, Anna Skudra, Ligita Popenkova, Jānis Bogdanovs, Anfisa Abramova, Jānis Rutkovskis, Paulīne Skutele, Jānis Leitāns). Valdes pirmajā sēdē tiks ievēlēts tās priekšsēdētājs un viņa biedrs, kā arī noteikti pārējo valdes locekļu pienākumi. Valdes darbu vadīs tās priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā – priekšsēdētāja biedrs.


Sapulce uzņēma arī divpadsmit jaunus PA biedrus. Tagad apvienības biedru skaits ir sasniedzis simtu. Biedru skaita pastāvīgs pieaugums ir uzticības apliecinājums apvienībai, tas savukārt palielina valdes morālo atbildību par statūtos noteikto mērķu īstenošanu.


Ticību valdes sekmīgai darbībai vieš tas, ka PA četru gadu darbības laikā ir izveidojies stabils aktīvistu kolektīvs, kas nesavtīgi darbojas savu līdzcilvēku labā. Ceru, ka drīz jaunievēlēto valdes locekļu darbība būs līdzvērtīga, ja ne labāka.
Pēc sapulces pensionāri pulcējās Kultūras nama lielajā zālē uz atpūtas sarīkojumu, ko finansēja PA pastāvīgā atbalstītāja – 8. Saeimas deputāte Elita Šņepstes kundze. Sarīkojuma dalībnieki pie klātiem galdiem, skatoties koncertu, piedaloties dažādās atrakcijās un izvingrinot kājas dejas solī, pavadīja atpūtas pēcpusdienu. Sarīkojuma mielastu papildināja rajona padomes izpilddirektores Ainas Pastores kundzes sarūpētais svētku kliņģeris un Aizkalnes pagasta krāšņā torte. Tas bija aizkustinošs cieņas apliecinājums pensionāriem. Par to liecina arī tas, ka, neraugoties uz lielo aizņemtību, sarīkojuma dalībniekus ar savu klātbūtni pagodināja mūsu atbalstītāji – Elita Šņepste, Aina Pastore un novada domes priekšsēdētājs
Jānis Eglītis.


Patiesu prieku pensionāriem sagādāja novada mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu – senioru vokālā ansambļa (vad. S.K.Oša) un dramatiskā pulciņa (vad. H.Koroševska), vokālā ansambļa “Rjabinuška” (vad.S.Stepanova), Līču folkloras ansambļa (vad. R.Kairāns), Aizkalnes vokālā ansambļa (vad.A.Rūsiņš) un skolēnu deju kolektīva (vad.G.Ivanova) sniegums. Paldies viņiem par jauko koncertu. Jāņa Zieda-Ziediņa un Irēnas Kjarkužas duets un mūzika atmodināja pensionāros jaunības degsmi un dejas prieku.


Lielu pateicību ir pelnījis kultūras nama darbinieku kolektīvs par atsaucību un atbalstu šo pasākumu organizēšanā un norisē.


Pasākuma foto.


Irēna Timošenko, PA valdes priekšsēdētāja

Pēdējās izmaiņas: 04.02.2005.