Ministru kabinets piešķir mērķdotāciju pašvaldību pasākumiem Preiļu novadā

07.02.2005.

Ministru kabineta sēdē ir piešķirta mērķdotācija pašvaldību pasākumiem Preiļu un Līvānu novadā. Preiļu novadā finansējums piešķirts:


Jasmuižas katoļu baznīcas fasādes renovācijai – Ls 5000,
Aizkalnes pagasta centram kopētāja iegādei – Ls 1000,
Aizkalnes Tautas namam mūzikas aparatūras iegādei – Ls 500,
Aizkalnes pamatskolai sporta inventāra iegādei – Ls 900,
Preiļu Romas katoļu baznīcai apskaņošanas iekārtas iegādei – Ls 1 500 ,
Preiļu Mūzikas un mākslas skolai inventāra iegādei – Ls 2000,
Preiļu 1. pamatskolai datortehnikas iegādei – Ls 2000,
Sociālā dienesta telpu iekārtošanai – Ls 1 500.


Mērķdotācija no Ministru kabineta saņemta, pateicoties Preiļu novada domes vadībai un Saeimas deputātei Elitai Šņepstei. Tuvāko nedēļu laikā iedalīto finansējumu iestādes sāks izmantot. 


Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 07.02.2005.