Preiļu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi gūst panākumus Valsts konkursos

22.01.2005.

Katra mācību gada otrais pusgads Latvijas mūzikas un mākslas skolās parasti ir radošu pasākumu pilns. Katru gadu notiek vairāki konkursi, kuros piedalās arī Preiļu Mūzikas un mākslas skola.


Divos mēnešos jau notikuši vairāki konkursi, kuros ir gūti pirmie atzīstamie rezultāti.


22. janvārī Daugavpilī notika 3. Staņislava Broka Jauno dziedātāju konkurss. Skolotājas Lidijas Grauzes 3. klases meiteņu ansamblis ieguva 3. vietu. Ansambļa dalībnieces – Lāsma Prikule, Elīna Dūda, Sintija Erte, Lueta Vjakse, Kristīne Plivda saka paldies savai skolotājai par ieguldīto darbu.


5. februārī Daugavpilī notika 2. kārta Latvijas mūzikas skolu audzēkņu valsts konkursam metālpūšaminstrumentu specialitātē. Šajā konkursā 1. vietu “saspēlēja” Roberta Visķera audzēknis Jānis Livdāns ar koncertmeistari skolotāju Irinu Skvorcovu. Sveicam skolotājus un audzēkņus ar panākumiem! Darbs vēl jāturpina, jo priekšā konkursa 3. kārta Rīgā. Lai veicas!


Santa Karina Oša,
Direktora vietnieks mācību darbā

Pēdējās izmaiņas: 22.01.2005.