Preiļu 1. pamatskolas skolotājas Dignas Prodnieces audzēkņu panākumi valsts bioloģijas olimpiādē

28.01.2005.

No 25. līdz 27. janvārim Rīgā norisinājās valsts 27. bioloģijas olimpiāde, un tajā divas 3. vietas un bronzas medaļas ieguva Preiļu 1. pamatskolas bioloģijas skolotājas Dignas Prodnieces audzēkņi –  Kaspars Biezaitis un Meldra Romanovska (abi mācās 9.b klasē).


Bioloģijas olimpiādes mērķis un uzdevumi bija papildināt skolēnu teorētiskās zināšanas un uzlabot praktiskā darba iemaņas bioloģijā, paplašināt priekšstatu par bioloģijas kā zinātnes vietu dabaszinātņu sistēmā, kā arī jaunākajiem atklājumiem bioloģijā un to nozīmi ikdienas dzīvē. Olimpiādē varēja piedalīties 9., 11. un 12. klases skolēni.


Pēc olimpiādes otrā – rajona – posma skolēnu darbi bija jāsūta uz Izglītības satura un eksaminācijas centru, kur atlasīja pretendentus valsts olimpiādei. No Preiļu 1. pamatskolas tika uzaicināti divi skolēni – Kaspars un Meldra.


Valsts olimpiādes pirmajā dienā skolēni izpildīja testus un strādāja mikroskopijas darbus, otrajā dienā bija jāsniedz atbildes uz teorētiskajiem uzdevumiem un jāstrādā sekcijās. Kaspars izvēlējās darbu anatomijas, bet Meldra – ekoloģijas sekcijā. Trešajā dienā olimpiādes dalībniekiem bija iespēja doties ekskursijās.

Pēdējās izmaiņas: 28.01.2005.