Pamatojoties uz Preiļu novada pašvaldības autoceļu (ielu) fonda Nolikumu, publicējam 2004. gada Preiļu novada domes paveiktos darbus no ceļa fonda līdzekļiem

28.01.2005.
  

Summa

 

Līdzekļu atlikums uz 01.01.2004

 

3927,55

 

Plānotie ieņēmumi

 

87 204,00

 

Saņemtie ieņēmumi

 

87 204,00


Izlietotie līdzekļi 2004.gadā:


09.01.04


BO VAS “Latgales ceļi”


Preiļu pilsētas ielu tīrīšana


570.78


10.01.04


SIA “Preiļu saimnieks”


Preiļu pilsētas ielu tīrīšana


392.66


28.01.04


Z.S “Druvas”


Pagastu ceļu tīrīšana


640.08


03.02.04


Z.S “Ēdelveiss”


Pagastu ceļu tīrīšana


504.63


04.02.04


BO VAS “Latgales ceļi”


Preiļu pilsētas ielu tīrīšana


831.57


11.02.04


SIA “Preiļu saimnieks”


Luksofora apkalpošana, pilsētas ielu tīrīšana


795.24


16.02.04


BO VAS “Latgales ceļi” Jēkabpils


Par SAPARD tehniskā projekta izstrādi


8600.00


02.03.04


Z.S “Ēdelveiss”


Pagastu ceļu tīrīšana


588.74


02.03.04


Z.S “Druvas”


Pagastu ceļu tīrīšana


640.08


10.03.04


SIA “Preiļu saimnieks”


Luksofora apkalpošana, pilsētas ielu tīrīšana


935.44


22.03.04


BO VAS “Latgales ceļi”


Preiļu pilsētas ielu tīrīšana


609.33


26.03.04


Z.S “Ēdelveiss”


Pagastu ceļu tīrīšana


255.71


07.04.04


BO VAS “Latgales ceļi”


Preiļu pilsētas ielu tīrīšana


153.31


07.04.04


SIA “Preiļu saimnieks”


Luksofora apkalpošana, pilsētas ielu tīrīšana


364.32


07.04.04


Z.S “Druvas”


Pagastu ceļu tīrīšana


160.02


23.04.04


SIA “Preiļu celtnieks”


Autoostas iekāpšanas laukuma izveidošana


1738.01


12.05.04


SIA “Preiļu saimnieks”


Luksofora apkalpošana, pilsētas ielu profilēšana


243.73


12.05.04


SIA “Būvteks”


Avansa maksājums


3017.00


14.05.04


SIA “Preiļu saimnieks”


Ielu un ceļu profilēšana


229.18


08.06.04


SIA “Celmeņi ASK”


Rezerves daļas


80.41


08.06.04


BO VAS “Latgales ceļi”


Bedrīšu remonts


666.20


08.06.04


SIA “Vega P”


Smērvielu iegāde


53.57


08.06.04


SIA “Preiļu saimnieks”


Ceļa zīmju uzstādīšana, luksofora apkalpošana


194.98


14.06.04


SIA “CKD D”


Ielu marķēšana


761.67


19.06.04


Daugavpils DZKSU


Avansa maksājums


9153.68


09.07.04


SIA “Preiļu saimnieks”


Ielu un ceļu profilēšana


257.94


09.07.04


SIA “Celmeņi ASK”


Rezerves daļas


47.97


09.07.04


Daugavpils DZKSU


Bedrīšu remonts


342.24


14.07.04


SIA “Preiļu saimnieks”


Ielu remonts


1125.33


15.07.04


SIA “Būvteks”


Ietvju bruģēšana


13413.64


15.07.04


Valsts kase


Aizdevuma procenti


647.67


23.07.04


SIA “CKD D”


Ielu marķēšana


77.45


28.08.04


SIA “Celmeņi ASK”


Rezerves daļas


40.60


09.08.04


SIA “Preiļu saimnieks”


luksofora apkalpošana, asfalta ieklāšanas sagatavošanas darbi


1334.58


16.08.04


Daugavpils DZKSU


asfalta ieklāšanas sagatavošanas darbi


1773.54


16.08.04


Daugavpils DZKSU


Asfaltēšanas darbi


5111.18


24.08.04


SIA “Preiļu saimnieks”


Ceļu profilēšana


267.06


09.09.04


SIA “Preiļu saimnieks”


luksofora apkalpošana, ielu remonts


316.94


10.09.04


SIA “Preime””


Topogrāfiskā uzmērīšana


603.00


21.09.04


SIA “Preiļu celtnieks”


Bruģa remonts


49.52


05.10.04


BO VAS “Latgales ceļi”


Ceļa nosēduma remonts


116.82


12.10.04


SIA “Preiļu saimnieks”


luksofora apkalpošana, caurtekas ierīkošana


168.89


21.10.04


Valsts kase


Aizdevuma procenti


1379.90


03.11.04


SIA “CKD D”


Ielu marķēšana


151.15


04.11.04


BO VAS “Latgales ceļi”


Preiļu pilsētas ielu tīrīšana


234.82


04.11.04


Daugavpils DZKSU


Autostāvvietas asfaltēšana pie kultūras nama


10788.43


09.11.04


SIA “Preiļu saimnieks”


luksofora apkalpošana,


126.18


12.11.04


Daugavpils DZKSU


Laukuma asfaltēšana pie Kooperatīva ielas


8830.93


29.11.04


SIA “Cers projekti”


Avansa maksājums par tehniskā projekta izstrādi Daugavpils ielai


908.60


02.12.04


SIA “Lauku atbalsta konsultācijas”


Avanss par ERAF pieteikuma izstrādi


164.50


09.12.04


BO VAS “Latgales ceļi”


Preiļu pilsētas ielu tīrīšana


1129.72


10.12.04


Z.S “Druvas”


Pagastu ceļu tīrīšana


395.22


13.12.04


SIA “Preiļu saimnieks”


luksofora apkalpošana, pilsētas ielu tīrīšana


1623.14


17.12.04


SIA “Cers projekti”


Avansa maksājums par tehniskā projekta izstrādi krustojumam


985.00


21.12.04


BO VAS “Latgales ceļi”


Preiļu pilsētas ielu tīrīšana


340.37


21.12.04


Z.S “Ēdelveiss”


Pagastu ceļu tīrīšana


530.74


23.12.04


SIA “Daugavpils ceļinieks”


Aizturētais maksājums no 2002.gada


1734.29


29.12.04


SIA “Preiļu saimnieks”


luksofora apkalpošana


106.05


30.12.04


SIA “Preiļu saimnieks”


Preiļu pilsētas ielu tīrīšana


667.25


Pavisam kopā: 87 971,00


Vladimirs Ivanovs,
Preiļu novada domes autoceļu (ielu) fonda konsultatīvās padomes priekšsēdētājs

Pēdējās izmaiņas: 28.01.2005.