Preiļu senioru dāmu deju kopa iekļāvusies Eiropas senioru deju kustībā

27.01.2005.

Sabiedriskās organizācijas “Mūsmājas” paspārnē pirms diviem gadiem tika izveidota senioru dāmu deju kopa, ko vadīja Anitra Sondore. Tajā iesaistījās 14 dejotājas vecumā virs 50 gadiem.
Liels notikums kolektīvam bija gatavošanās un piedalīšanās Latgales novada pensionāru satikšanās svētkos “Daba. Darbs. Dziesma” 2004. gada jūlijā Balvos un septembra sākumā notikušajā senioru radošo kolektīvu festivālā Jūrmalā. Abos šajos pasākumos kolektīvs dejoja arī savas radošās dejas.


Sākot ar pagājušā gada rudeni esam iekļāvušās visas Eiropas senioru deju kustībā, kuras centrs ir Vācijā. Dejojam kopējo repertuāru – Eiropas tautu dejas. Mūsu valstī šo kustību vada speciāliste Laimdota Andersone. Esam apguvušas astoņas jaunas dažādu Eiropas tautu dejas.
Neatrisināta problēma mums joprojām ir tērpu jautājums. Tik cienījama vecuma dāmām ir nepieciešams elegants un piemērots apģērbs, bet tam ir vajadzīgi līdzekļi. Esam mēģinājušas ar projektiem piesaistīt finansējumu no dažādiem fondiem, tomēr līdz šim neesam saņēmušas atbalstu.


29. janvārī Salaspilī notiks visu Latvijas senioru – Eiropas tautu deju dejotāju sadancis, kurā ir iespēja piedalīties arī četrām mūsu pārstāvēm. Sadanci vadīs šīs kustības iniciatore no Vācijas un pieredzējušākie mūsu valsts kolektīvi.


Senioru dāmu deju kopa darbojas ar sponsoru ziedotajiem līdzekļiem, tāpēc paldies visiem, kas mūs ir atbalstījuši.


Valentīna Brice,
SPPC “Mūsmājas” senioru deju kolektīva vadītāja

Pēdējās izmaiņas: 27.01.2005.