Preiļu novada iedzīvotājiem par pašvaldību vēlēšanām

27.01.2005.

Cien. Preiļu novada iedzīvotāji!


Atgādinām, ka atbilstoši Vēlētāju reģistra likumam, iedzīvotāji līdz 15. februārim var griezties Preiļu novada domē (1.kabinets), Aizkalnes pagasta un Preiļu pagasta centrā pie sekretārēm ar lūgumu mainīt pašvaldību vēlēšanām reģistrēto vēlēšanu iecirkni.


Vēlētājam, personīgi iesniedzot pieteikumu, ir tiesības mainīt vēlēšanu iecirkni:
• uz jebkuru citu vēlēšanu iecirkni tās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurā viņam bija reģistrēta dzīvesvieta 2004.gada 12.decembrī (jāuzrāda pase);
• uz jebkuru citu vēlēšanu iecirkni tās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurā vēlētājam pieder likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums (jāuzrāda pase un īpašumtiesības apliecinošs dokuments – zemesgrāmatas akts, tā notariāli apliecināts noraksts vai Zemesgrāmatu nodaļas izziņa).


Sandra Patmalniece,
Preiļu novada domes iedzīvotāju reģistra speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.