JAUNUMI NODARBINĀTĪBAS VALSTS DIENESTA PREIĻU FILIĀLĒ

27.01.2005.

Februārī tiks organizēti mazumtirdzniecības veikala pārdevēja kursi (625 mācību stundas) sociālās atstumtības riska grupām – ilgstošie bezdarbnieki, māmiņas pēc bērna kopšanas, invalīdi, personas, kas atbrīvotas no ieslodzījuma. Apmācību laikā maksā stipendiju 25 Ls mēnesī un kompensē transporta izdevumus 50 % apmērā, bet ne vairāk par Ls 1 dienā.


2005. gadā tiks organizētas bezdarbnieku apmācības un pārkvalifikācijas kursi:
 galdnieks – 640 mācību stundas,
 apdares darbu strādnieks – 640 mācību stundas,
 pavārs – 830 stundas,
 frizieris – 640 stundas,
 florists – 480 stundas.


Iespējams izvēlēties arī citas apmācību programmas, ar kurām var iepazīties Nodarbinātības valsts dienesta Preiļu filiālē, Raiņa bulvārī 19, Preiļos, tālr. 5323100.


Ināra Rubule,
nodarbinātības koordinators

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.