Valsts zemes dienesta Kadastra pārvaldes Zemes ierīcības inženieru pieņemšanas laiki

19.01.2005.

Aizkalnes pagasta centrā: piektdienās no plkst. 8.30 līdz 12.00, griezties pie Aivara Anspoka, tālr. 5354623.


Preiļu pagasta centrā: trešdienās no plkst. 9.00 līdz 11.00, griezties pie Ināras Upenieces, tālr 5322519.

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.