Aizkalnes ciemata attīstības projekti turpinās

19.01.2005.

2004. gada 23. decembrī Preiļu novada dome parakstīja trīspusējo līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un LR Vides ministriju par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējuma piešķiršanu Aizkalnes ciemata ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcijai. Preiļu novada dome ir starp pirmajām astroņām pašvaldībām valstī, kas līdz 2006.gadam saņems finansējumu no ERAF ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošanai.
Kopējās izmaksas Aizkalnes ciemata ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu otrās kārtas rekonstrukcijai ir 35424 lati. Projekts paredz līdz 2005. gada jūnijam izveidot jaunu artēzisko urbumu, veikt ūdensvada un kanalizācijas trašu izbūvi, rekonstruēt notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un kanalizācijas sūkņu staciju. Arī šī projekta ieviešanai, līdzīgi kā Līču ciemata ūdenssaimniecības projektam, Preiļu novada dome ir parakstījusi aizdevuma līgumu ar Vides investīciju fondu līdzfinansējuma nodrošināšanai. Pēc rekonstrukcijas darbu veikšanas un atskaites iesniegšanas Finanšu ministrijā jūlijā Preiļu novada dome saņems atpakaļ ieguldīto finansējumu Ls 26268 apmērā. Tātad, pamatojoties uz ERAF un Latvijas Valsts atbalstu, projekta izmaksas Preiļu novada domei sastādīs Ls 9156. Konkursā par tiesībām veikt darbus ir uzvarējusi firma SIA “Preiļu santehniķis”, un, pateicoties labvēlīgajiem laika apstākļiem, darbi ir jau uzsākti.


Izmantojot izdevību, Preiļu novada domes vārdā gribu pateikties Jasmuižas Romas katoļu draudzes prāvestam Onufrijam Pujāta kungam, privātpersonām Valentīnai Smaģinai, Viktorijai Sutuginai un Olgai Sondorei, kuri ir atļāvuši veikt būvdarbus projekta ietvaros uz viņiem piederošās zemes.


Vladimirs Ivanovs,
Preiļu novada domes priekšsēdētāja vietnieks

Pēdējās izmaiņas: 19.01.2005.