Preiļu novada dome noslēgusi līgumu par Preiļu pils un parka rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādi ar SIA ”Arhitektoniskās izpētes grupa”

14.01.2005.

14. janvārī Preiļu novada dome noslēdza līgumu ar SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa” par Preiļu pils un parka rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādi.


Kā informējām iepriekš, 4. janvārī Preiļu novada domes Iepirkuma komisija izskatīja iesniegtos pretendentu piedāvājumus un no diviem pretendentiem, izvērtējot piedāvājumu atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām tehniskā un finansiālā ziņā, kā arī ņemot vērā saimnieciski visizdevīgākos kritērijus, komisija nolēma slēgt līgumu par Preiļu pils un parka rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādi ar SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”. Būvprojektēšanas darba līguma summa sastāda Ls 71 962 Ls. Pamatojoties uz līguma noteikumiem, tehniskais projekts jāizstrādā līdz 1. jūnijam.


Maija Paegle, sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.