Preiļu novada ģimenes apgūst kustību terapiju bērniem ar īpašām vajadzībām

14.01.2005.

14. janvārī Preiļu novada Kultūras centra mazajā zālē notika seminārs „Kustību terapija ģimenēm, kurās aug bērns ar īpašām vajadzībām.”
Pasākumu organizēja atklātais sabiedriskais fonds „Velku fonds un Preiļu  novada domes Sociālais dienests. Bērnu vecāki un darbinieki, kuri ikdienā strādā ar bērniem, noklausījās lekcijas par kustību terapijas nozīmi.


Tajā pašā laikā kultūras nama lielajā zālē bērniem – invalīdiem notika Jaungada pasākums. Pasākumu organizēja un vadīja krustmāte Aija, kuras lomā bija iejutusies Preiļu rajona Bērnu un jauniešu centra direktore Aija Caune. Viņai palīdzēja Bērnu un jauniešu centra dziedošie un dejojošie audzēkņi ar dziesmām un rotaļām. Preiļu novada Sociālais dienests un “Velku fonds” bija sarūpējis dāvaniņas.


Pasākuma otrajā daļā notika praktiskās nodarbības bērniem – invalīdiem un viņu vecākiem. Pieredzējušas psihoterapeites vadībā ģimenes kustību terapiju varēja apgūt praktiski. Visi interesenti saņēma videofilmu, kurā bija redzamas arī divas ģimenes no Preiļiem. Anastasijai Vinogradovai ar meitu Ļenu un Tatjanai Šimoļunai ar dēlu Oskaru sadarbība ar “Velku fondu” ir sākusies jau vasarā bērnu invalīdu nometnē, kur tika uzņemta videofilma.


“Velku fonda” pārstāvji atzinīgi novērtēja pasākuma organizatoru veikumu, jo  pasākumam tika piedāvātas plašas telpas, lai vienlaicīgi varētu darboties gan bērni, gan vecāki.


Latvijā tiek realizētas sociālās programmas un pastāv likumdošana, kas novērš bērnu ar īpašām vajadzībām un to ģimeņu diskrimināciju, tomēr eksperti ir pauduši viedokli, ka šo bērnu labklājība un integrācija sabiedrībā lielā mērā ir atkarīga no ģimenes prasmēm, zināšanām, spējas strādāt ar bērniem un piemēroties situācijai.


Maija Paegle, sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 14.01.2005.