Informācija par veikto civilstāvokļa aktu reģistrāciju 2004. gadā

13.01.2005.

PREIĻU NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻAS INFORMĀCIJA
par veikto civilstāvokļa aktu reģistrāciju 2004. gadā


2004.g.


2003.g.


Sastādīti dzimšanas reģistri


t.sk.:  bez ziņām par tēvu,
ar paternitātes atzīšanu


93


15


31


96


18


26Sastādīti laulības reģistri


t.sk.:   baznīcā
ar ārvalstniekiem58


10


152


10Sastādīti miršanas reģistri


152


161Jaundzimušie: 47 zēni, 46 meitenes


Populārākie vārdi jaundzimušajiem: Anastasija, Annija, Jūlija, Valērija, Vitorija, Artūrs, Jānis, Kārlis, Maksims, Matīss, Renāts


Krietni samazinājušies gadījumi, kad jaundzimušajiem tiek doti divi vārdi (2004. gadā – 1 meitenei, 2 zēniem). Netradicionālus vārdus vecāki saviem bērniem 2004. gadā nav izvēlējušies.


Samazinājies izdoto apliecinājumu skaits laulības reģistrācijai ārzemēs no sešām 2003. gadā līdz divām 2004. gadā.


Anita Loginova,
dzimtsarakstu nodaļas pārzine

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.