Preiļu pils un parka rekonstrukcijas tehnisko projektu izstrādās SIA ”Arhitektoniskās izpētes grupa”

06.01.2005.

2004. gada 7. decembrī Iepirkumu uzraudzības birojs publicēja mājas lapā paziņojumu par Preiļu pils un parka rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādi. 2005. gada 4. janvārī Preiļu novada domes Iepirkuma komisija izskatīja iesniegtos piedāvājumus. No diviem pretendentiem, izvērtējot piedāvājumu atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām tehniskā un finansiālā ziņā, kā arī ņemot vērā saimnieciski visizdevīgākos kritērijus, komisija nolēma slēgt līgumu par Preiļu pils un parka rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādi ar SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”. Būvprojektēšanas darba līguma summa Ls 71 962 Ls. Līgumu paredzēts noslēgt ap 20. janvāri. 


Maija Paegle,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.