Pasākumi sociālajā dienestā

09.12.2004.

Preiļu novada I un II grupas invalīdiem ir piešķirts vienreizējs gada pabalsts. Lūdzam griezties Preiļu novada domes Sociālajā dienestā, Aglonas ielā 1a, tālrunis 5323200.


Sociālais dienests sadarbībā ar Sociālās un Psiholoģiskās palīdzības centru “Mūsmājas”, Sabiedrisko organizāciju “Glābiet bērnus”, Latvijas Sarkanā Krusta Preiļu komiteju organizē radošo nodarbību ciklu trūcīgu un aizbildņu ģimeņu bērniem. Pirmās nodarbības 9.un 10. decembrī jau notikušas. Bērni piedalījās Ziemassvētku dekoru gatavošanā. Šajās dienās nodarbības apmeklēja 29 bērni.


Nodarbības notiks Sociālā dienesta telpās no plkst.13.00 līdz 17.00.


16.un 17. decembrī – apsveikumu veidošana draugiem,


22. un 23. decembrī – Ziemassvētku dāvaniņu gatavošana.


28.decembrī plkst.18.00 Sociālā dienesta zālē sanāksim uz noslēguma pasākumu, lai noskatītos leļļu teātra izrādi, noklausītos Ziemassvētku vecīša padomus, un jautri pavadītu laiku ar dziesmām un dejām.


27. decembrī plkst. 12.00 aicinām Preiļu novada pensionārus un invalīdus uz pasākumu “Gaišie Ziemassvētki!” Preiļu novada domes Sociālā dienesta zālē Aglonas ielā 1a.

Pēdējās izmaiņas: 09.12.2004.