Pensionāru apvienības atskats uz aizejošo gadu

20.12.2004.

Atskatoties uz aizejošo gadu


Jau izsmaržojušas Adventes svecītes, visur jūtama Ziemassvētku noskaņa un Jaungada tuvošanās.


Vēl viens gads būs aizgājis pagātnē. Katram no mums tas ir bijis savādāks. Mūsu novada Pensionāru apvienībai aizejošais gads ir bijis daudzkrāsains, bet, izvērtējot visu kopumā, ir jāsecina, ka pārsvars tajā pieder gaišajām krāsām.


Pateicoties Preiļu novada domes, Preiļu novada kultūras centra, Preiļu rajona padomes un NVO atbalsta centra atsaucībai un finansiālajam atbalstam, ir izdevies īstenot vairākas ieceres, lai kaut nedaudz krāsaināku darītu cilvēku dzīves atvasaru. Par atbalstu mūsu apvienībai pateicamies LR 8. Saeimas deputātei Elitai Šņepstes kundzei (TP) un arī Latvijas Pensionāru federācijas valdei.


Apvienības sekmīgas darbības noteicošais faktors ir tās aktīvo biedru pašaizliedzīgais, nesavtīgais darbs savu līdzcilvēku labā. Viņi, spītējot visām nedienām, cenšas saglabāt dzīvesprieku un vēlmi darboties, lai cilvēkiem vairotos prieks un ticība labajam.


Īpaši aktīvi šajā gadā ir darbojies senioru vokālais ansamblis (vadītāja Santa Karina Oša) un dramatiskais pulciņš (vadītāja Helēna Koroševska). Šie kolektīvi ir vairojuši dzīvesprieku daudziem atpūtas sarīkojumu apmeklētājiem novadā un ārpus tā. Lieldienās viņi ar Elitas Šņepstes līdzdalību sagādāja svētku prieku arī Salenieku pansionāta iemītniekiem. Vokālais ansamblis šogad ir piedalījies Latgales pensionāru svētkos Balvos un Latvijas pensionāru salidojumā Jūrmalā.


Lielu darbu kultūras pasākumu organizēšanā ir veikusi apvienības valdes locekle Janīna Eiduka.


Ar novada domes finansiālo atbalstu, sadarbojoties ar Sociālo dienestu, ir godināti dzimšanas dienās viscienījamākā vecuma (90 – 100 gadi) novadnieki, un sarūpētas Ziemassvētku dāvanas nestrādājošiem vientuļajiem pensionāriem un invalīdiem, lai svētkos viņi nejustos aizmirsti.


Priecē arī tas, ka aizejošajā gadā novada dome un Sociālais dienests ir veicis nozīmīgu darbu Dienas centra iekārtošanā pensionāriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Tagad ir telpas pensionāru aktivitātēm, darbojas sociālā virtuve, frizētava, dušas kabīne, var izmazgāt veļu, saņemt medmāsas pakalpojumus.


Apvienības valdes vārdā sirsnīgi pateicos visiem darbīgajiem apvienības biedriem un mūsu atbalstītājiem. Gribētos, ka viņu labie darbi mudinātu turpmāk arī citus to darīt.


Atstāsim arī jaunā gada ceļos savas pēdas – krietnu darbu, siltu vārdu, gaišumu savu līdzcilvēku sirdīs!


Sveicu visus Ziemassvētkos un Jaunajā gadā ! Lai svētku gaišums sasilda sirdis, dod spēku, veselību, dzīvesprieku ikdienas gaitās!


Irēna Timošenko,
Pensionāru apvienības valdes priekšsēdētāja

Pēdējās izmaiņas: 20.12.2004.