2004. gada 8. decembrī notika projekta “Preiļu pils un parks pagātnē un šodien” prezentācija

08.12.2004.

Kultūrkapitāla fonds mērķprogrammā “Bibliotēku, arhīvu un muzeju sadarbības projektu digitālā vidē atbalsts” bija finansiāli atbalstījis Preiļu novada domes, Preiļu rajona padomes, Preiļu rajona galvenās bibliotēkas un Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja projektu.


Projekta ilgtermiņa mērķis – veicināt Preiļu novadā esošo kultūras institūciju – Preiļu rajona galvenās bibliotēkas un Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja sadarbību vienotas informācijas sistēmas veidošanā un esošo krājumu digitalizācijā, lai nodrošinātu labāku krājumu saglabāšanu un  pieejamību.


Projekta konkrētais  mērķis – nodrošināt pieejamību muzeja un bibliotēkas krājumiem par tēmu “Preiļu pils un parks pagātnē un šodien” digitālā veidā.


Preiļu pils un parka tēma nav izvēlēta nejauši. Preiļu muižas komplekss iedzīvotājiem vienmēr ir bijis īpaši nozīmīgs un aktuāls. No seniem laikiem tas ir Preiļu kultūrvēsturiskais centrs, kur viss komplekss kopumā, kā arī katrs tā elements /parks, pils, kapela, stallis, vārti, vārtsarga namiņš/ ir valsts nozīmes arhitektūras pieminekļi.


Projekta rezultāts


– Izveidots sadarbības modelis; tā rezultātā radīts labs reprezentatīvs materiāls “Preiļu pils un parks pagātnē un šodien” CD formā, kuru saņems 22 Preiļu rajona skolas, 34 rajona bibliotēkas, Latgales muzeji, Latgales centrālās bibliotēkas un citi interesenti. Piedāvājam iepazīties ar CD saturu arī Interneta versijā.
– Apmācīti muzeja un bibliotēkas darbinieki digitalizācijas veikšanai.
– Iegādāta datortehnika /datori, skeneri, digitālā fotokamera/, ar kuras palīdzību muzejs un bibliotēka varēs turpināt darbu pie savu krājumu digitalizācijas.
– CD “Preiļu pils un parks pagātnē un šodien” būs lielisks marketinga materiāls tūristiem un investoriem.


Kultūrkapitāla fonds projektam piešķīra 2841 Ls, Preiļu novada domes un Preiļu rajona padomes līdzfinansējums – 600 Ls.Projekta vadītāja Sanita Meļko
53 22766
sanita.melko@preili.lv

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.