Novada domes priekšsēdētāja Jāņa Eglīša uzruna

24.12.2004.

Noslēdzies Latvijas pirmais gads Eiropas Savienībā. Tas ir bijis saspringta darba laiks, jo pašvaldības, tāpat kā zemnieki un uzņēmēji, varēja pretendēt uz ES fondu līdzekļiem. Jāatzīst, Preiļu novada dome ir sekmīgi uzsākusi šo fondu līdzekļu apguvi, jo ir gan jau apstiprināti projekti, gan arī iestrādes tālākai nākotnei. Atgādināšu, ka šogad ir nodota ekspluatācijā Preiļu 2. vidusskolas vieglatlētikas manēža un veikti šīs skolas siltināšanas darbi, uzbūvēti jaunā Preiļu kapsēta, izveidota mākslas nodaļa Mūzikas un mākslas skolā, uzstādīta koģenerācijas stacija Preiļos, realizēts SAPARD lauku ceļu renovācijas projekts, Līču ūdensapgādes sistēmas renovācijas projekts, tiks pabeigts Preiļu Valsts ģimnāzijas piebūves 1. stāvs.


Ne mazāk izaicinājumu būs nākamgad. Uz jaunajām telpām ir jāpārceļas Preiļu rajona galvenajai bibliotēkai, jāuzbūvē Preiļu 1. pamatskolas piebūve, jāizveido Jauniešu klubs, jāatjauno bērnudārza „Auseklītis” darbība, jāatjauno deju laukums Preiļu parka saliņā, jāpabeidz Sociālā dienesta ēkas iekārtošana. Tie ir tikai lielākie veicamie darbi, kuriem būs nepieciešami gan budžeta, gan arī kredīta līdzekļi. Visi šie darbi vistiešākajā veidā ir vērsti cilvēku dzīves kvalitātes drīzai uzlabošanai.


Diemžēl formalitātes dokumentu sagatavošanā Eiropas Savienības finansētos projektos ar vairāku pašvaldību līdzdalību aizkavējušas dažu projektu uzsākšanu arī Preiļos. Tikai nākamajā gadā tiks īstenots informācijas tehnoloģiju centra izveides projekts (janvārī), Liepu un Celtnieku ielu katlu māju apkures sistēmu renovācijas projekta pēdējā kārta (vasarā) un Preiļu ūdensvada un kanalizācijas rekonstrukcijas projekts. Visiem pieminētajiem objektiem ir sagatavota projektu tehniskā dokumentācija.


Mēs esam palīdzējuši un arī turpmāk palīdzēsim baznīcām dievnamu renovācijā. Ir prieks, ka Preiļu katoļu baznīcā tiks pabeigti siltināšanas darbi, taču ir vēl daudz kopīgu ieceru. Tomēr būtiskākais ir tas, ka ir uzsākta reāla Preiļu pils atjaunošana, un 2005. gads būs īpaši nozīmīgs, gan startējot projektu konkursā uz ES fondu līdzekļiem, gan potenciāla investora meklējumos. Daudzu gadu garumā runājot ar iedzīvotājiem, visbiežāk uzdotais jautājums ir bijis tieši par Preiļu pils atjaunošanu.


Tāpat ļoti bieži iedzīvotāji uztraucas par novada nepabeigto būvju likteni. Pateicoties Saeimas deputātes E. Šņepstes atbalstam, uzsākti būvdarbi Preiļu Valsts ģimnāzijas piebūvē. Diemžēl šobrīd nav konkrēta risinājuma diviem citiem domes īpašumā esošajiem nepabeigtajiem objektiem – bijušajai Aizkalnes kolhoza kantora ēkai un dzīvojamajai mājai Aglonas ielā. Toties cerīgi risinās jautājums par privātās ēkas Raiņa bulvārī (blakus viesnīcai) tālāko izmantošanu. Līdz ar plānoto a/s „Preiļu siers” administratīvās ēkas būvniecību Raiņa bulvārī pilsētas reprezentatīvākās ielas labiekārtošanas darbi 2005. gadā varētu tikt pabeigti. Šobrīd notiek sarunas ar privātajiem investoriem par jaunas autoostas izbūvi Preiļos. Ja tās noslēgsies veiksmīgi, nākamgad pilsētā par privāto finansējumu būs tapusi jauna autoosta.


Šogad novadā ir ievērojami palielinājies sociālo pabalstu izmaksu apjoms, līdz šī gada beigām tika noteikts komunālo maksājumu pabalsts, kuru izmantoja daudzi iedzīvotāji. Tāpat kā divus iepriekšējos gadus pabalsts ir piešķirts politiski represētajiem un 1. un 2. grupas invalīdiem. Protams, sociālie pabalsti vēl ilgu laiku būs ļoti nepieciešami, un to apjoms augs.


Dažādi viedokļi ir dzirdēti par teritoriālo reformu. Mēs esam konsekventi pauduši, ka Preiļu novads ir atvērts sadarbībai tiem pagastiem, kas to vēlas. Vēl vairāk – darbos esam apliecinājuši, ka novadā vienlīdz nozīmīgas ir visas to veidojošās administratīvās vienības. Tas, ka vienīgais Preiļu rajona SAPARD autoceļu renovācijas projekts ir realizēts tieši mūsu novadā, tas, ka Preiļu rajonā vienīgais Eiropas reģionālā attīstības fonda ūdensapgādes projekts ir realizēts Aizkalnē, Līču ūdensapgādes sistēmas renovācija, Aizkalnes skolas renovācijas darbi parāda reformas priekšrocības.


Pateicoties domes deputātu atbalstam, Preiļu slimnīcas priekšlikums par datortomogrāfa iegādi tika virzīts un atbalstīts arī rajona padomē. Preiļu mediķi un iedzīvotāji ir ieguvuši vērtīgu un konkurētspējīgu aparatūru.


Kopumā visas domes aktivitātes var iedalīt divās lielās grupās: darbi infrastruktūras uzlabošanai un modernizācijai, kas ne vienmēr ir vizuāli pamanāmi, bet kuri ir steidzami jāveic. Toties to rezultātu tieši sajūt gandrīz ikviens novada iedzīvotājs. Tas ir pamats, lai strādātu dzīves kvalitātes uzlabošanai, acij redzamajiem darbiem. Un arī šeit ir steidzamāki darbi. Man strādājot Preiļu Valsts ģimnāzijā, tikai pāris telpas, tai skaitā direktora kabinets, ir saglabājuši to izskatu, kāds tam, bija uzsākot ģimnāzijas darbu 1996. gadā. Toties visas pārējās telpas ir renovētas un salīdzinoši moderni iekārtotas, un tieši skolēni tās izmanto visbiežāk; arī viesus vismazāk interesē tapetes un mēbeles direktora kabinetā. Līdzīgi mēs darbojamies arī domē – ir vēl daudz kas bez šajā rakstā pieminētā darāms novada skolās, sociālajā jomā, uz ielām un ceļiem. Protams, būs laiks renovēt arī Domes ēku.


Ziemassvētki – tas ir miera un pārdomu laiks. Daudz kas ir paveikts, palicis arī kaut kas nesasniegts. Lai mēs saredzam ceļus, kā sasniegt templi, lai mēs varam palīdzēt šajos ceļos saviem mīļajiem, draugiem un tiem, kam ir vajadzīga palīdzība. Lai visaugstākais palīdz visiem mums!


Priecīgus Ziemassvētkus!
Laimīgu Jauno gadu!


Jānis Eglītis,
Preiļu novada domes priekšsēdētājs

Pēdējās izmaiņas: 24.12.2004.