Preiļu 1. pamatskolas direktora Alda Adamoviča ģimene iededz lielo Ziemassvētku egli pie Valsts prezidentes

24.12.2004.

Šogad lielo Ziemassvētku egli Rīgā, Pils laukumā kopā ar Valsts prezidenti Vairu Vīķi – Freibergu un viņas kungu Imantu Freibergu, kā arī pārējām divdesmit deviņām no visiem Lavijas novadiem izvirzītajām ģimenēm iededza preilēniešu Alda un Lolitas Adamoviču ģimene. Pasākums notika Prezidentes pilī. Pils Ģerboņu zālē Vaira Vīķe – Freiberga svinīgi uzrunāja visus klātesošos. Pēc tam sekoja fotografēšanās un popgrupas “Dzeguzītes” koncerts. Katra ģimene saņēma Ziemassvētku dāvaniņas un piedalījās kopīgajā mielastā. Noslēgumā visā košumā iemirdzējās Ziemassvētku galvenā egle. “Tas bija pārsteidzoši, ka izvirzīja mūsu ģimeni, bet mums tas bija ļoti patīkami”, pēc brauciena sacīja Aldis Adamovičs. Preiļu 1.pamatskolas direktors pateicas Preiļu rajona padomei par noorganizēto transportu un savam skolas kolektīvam par izrādīto atzinību.


Aldis Adamovičs Preiļu 1.pamatskolā māca arī ģeogrāfiju, vada Preiļu rajona skolu direktoru metodisko apvienību un Preiļu novada domes Sporta komisiju. Viņš ir arī SIA “Preiļu saimnieks” valdes loceklis, brīvajā laikā nodarbojas ar sportu un daudz ceļo.


Lolita Adamoviča ir Preiļu 1.pamatskolas 2.klases skolotāja, vada fakultatīvās nodarbības literārajā jaunradē sākumskolas klasēs. Ģimenē ir trīs bērni, no kuriem vecākais Jānis mācās Preiļu 1. pamatskolā 7.klasē, nodarbojas ar džudo un basketbolu, startējis daudzos starptautiskos džudo turnīros. Jaunākie – Mārcis (februārī būs 5 gadi) un Ieva (3 gadi), apmeklē Preiļu bērnudārzu “Pasaciņa”. Ieva dzied grupā “Lāsītes”, bet Mārcim ļoti patīk zīmēt.


Maija Paegle,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 24.12.2004.