<font color=black><b>Sēru vēsts</b></font>

14.12.2004.

Rozālija Grišāne
1925.27.08. – 2004.13.12.


Tumšajās debesīs iedegas Ziemassvētku zvaigznes, brīnuma gaidās iekvēlo mīļums ļaužu sirdīs.


Bet kāda zvaigzne uz zemes nodziest. Nodziest, lai iespīdētu mūžības debesīs.


Pirmdien, 13. decembrī Ogrē traģiski gāja bojā ilggadējā Preiļu 1. vidusskolas skolotāja Rozālija Grīšāne


Nākusi no Dagdas rajona “Dzeguzēm”, beigusi Aglonas vidusskolu un RPI Vēstures fakultāti, viņa visu darba mūžu (no 1952. – 1983.) strādāja Preiļu 1. vidusskolā . Mācīja vēsturi, veica audzinātājs darbu, vadīja novadpētniecību, veidoja skolas muzeju.


Dzīves laiku neviens mēs izvēlēties nevaram, tāpēc vēsture bijā jāmāca pēc padomju standartiem. Toties visa enerģija tika veltīta skolas un novada vēstures pētniecības darbam. Aizrautības uguns iekvēlināja daudzus skolotājus: no novadpētniecības pulciņa dalībniekiem nāk arī tagadējie skolu vēstures skolotāji un vairāki Latvijas muzeju darbinieki.


Ātras un spilgtas idejas, aizrautība to īstenošanā, sadarbības formu daudzveidība – tas bija raksturīgs viņai kā skolotājai.


Kā cilvēks – bezgala sirsnīga, draudzīga, prasmīga rokdarbniece, ziedu audzētāja un kopēja, Dieva svētības lūdzēja un Viņam kalpotāja. Tāda bija mūsu skolotāja.


Smagi noskan vārds “bija”. Un grūti to savienot ar viņas raksturu, ar mūsu domām par viņu.


Kad šķirsim atmiņu grāmatas lapas, viņa būs centrā un kopā ar mums.
Palūkojies uz mums no tālās zvaigznes, palūkojies, kad ikdiena mūs nomāc, un kļūs gaišāk!


Paldies par Tavu darbu mūžu sakām mēs – Tavi bijušie kolēģi.Preiļu 1. pamatskola
Preiļu Valsts ģimnāzija

Pēdējās izmaiņas: 14.12.2004.