Ziemassvētku gaidās

01.12.2004.

1. decembrī uz rīta stundu “Baznīcas liturģiskā gada sākums un gatavošanās Ziemassvētkiem” bija pulcējušies 1., 2., 3., 4., 7. klašu skolēni, skolotāji, skolas vadība, Preiļu draudzes dekāns Jānis Stepiņš un bijušais skolas absolvents, doktors Eduards Upenieks, kurš dzīvo Kanādā.
Nodarbības gaitā 2. un 3. klašu skolēni caur lūgšanām “Es ticu ..”, “Tēvs mūsu ..”, “Esi sveicināta, Marija ..” u.c. griezās pie Dieva pēc žēlastībām visiem zālē klātesošajiem un savām ģimenēm, jo šajā stresainajā pasaulē mums tās ļoti, ļoti vajadzīgas. 


Rīta stundā uzrunu teica un to vadīja katehēte Anastasija. 5. – 7. klašu meiteņu ansamblis (skolotāja Solvita Erta) dziedāja dziesmas “Drīz, ļoti drīz” un “Mežs klusē”.


Preiļu baznīcas bērnu koris (ērģelnieks Jānis Teilāns) izpildīja Adventa dziesmas “Tev pretim izejam”, “Dus egles zarā ietvēries”, “Dieva templī vēlos es nākt”, “Jēzu, tu nāci pie mums sērst”, “Ar bijību gaidiet”.


3. klašu bērni Ilze, Laima, Ilona, Ilvars, Kristīne, Guntars vērsās savās bērnišķīgajās uzrunās pie Jēzus Kristus, lai Viņš dara zināmus savus ceļus, māca staigāt Viņa takas, grēciniekiem parāda ceļu, lēnprātīgos vada taisnībā, jo Dievs – Jēzus Kristus – ir mūsu Glābējs, mūsu laime, mūsu kungs.


2. – 3. klašu skolēni (skolotājs Arvīds Gžibovskis) izjusti, dievbijīgi nodziedāja “Adventa dziesmu” un “Aglonas Māmiņa”. Bet dziesmas fonā 1. klašu skolēni Zane, Aivis, Laura, Emīls, Rūta, Raimonds, Renāte ar degošām svecītēm rokās lēnā gaitā, svinīgi devās pie Aglonas Dievmātes svētbildes ar domu, ka vēlas staigāt tikai pa baltiem ceļiem, domāt tikai gaišas domas, darīt tikai baltus darbus.


Deju skolotājas Gaidas Ivanovas horeogrāfijā bērni nodejoja deju “Drīz, ļoti drīz nāks..”.
Savos iespaidos un vēlējumos ar bērniem dalījās skolas direktors Aldis Adamovičs. “Ar gaismu un ticību sagaidīsim Ziemassvētkus, jo tie ir sirds svētki,” teica direktors.


Ar saviļņojumu sirdī un prieka asarām acīs runāja doktors Eduards Upenieks. Viņš priecājās par bērnu aktīvo darbu šajos svētkos. Uzsvēra, ka tik skaistu garīgu pasākumu mākslinieciski augstā līmenī nav redzējis ne savos skolas gados, ne teātra izrādēs, ne operās Latvijā un ārzemēs. Viņš teica: ”Kāds neaprakstāms garīgums lauzās uz āru no “mazo eņģelīšu” sirsniņām!” Eduards Upenieks bērnus iepazīstināja ar četriem galvenajiem tikumiem, kuri strikti būtu jāievēro visu mūžu. Lielākā dāvana, ko cilvēks var dāvāt sev un citiem, ir prieks par pasauli, kurā dzīvojam.
Pasākuma noslēgumā bērnus uzrunāja, noskaitīja lūgšanu un svētīja draudzes dekāns Jānis Stepiņš.


Zālē uz baltiem kubiem bija izvietoti 1. – 9. klašu gatavotie Adventa vainagi, kuros bija iedegta pirmā svecīte. Izstādi prasmīgi bija sakārtojusi direktora vietniece Digna Prodniece, kas lieliski iejutās arī fotogrāfa lomā.


Pie sienas bija skatāmi 2. – 3. klašu gatavotie Adventa kalendāri, kuros bērni atspoguļos visus savus labos darbiņus līdz pat Ziemassvētkiem. Bet 2.B klases skolotāja Solvita Ernstsone bija izveidojusi Adventa kalendāru milzīga maketa veidā. Tā bija Preiļu baznīca. Šo mākslas darbu varēs izmantot kristīgās mācības stundās, kur būs atspoguļotas bērnu labās aktivitātes un darbiņi Ziemassvētku gaidīšanas laikā.


Dekāns Jānis Stepiņš pasvētīja arī visus Adventa vainagus, kas vēlāk aizceļoja uz savām klasēm.


Lai diendienā bērniem atgādinām, ka drīz, pavisam drīz būs klāt gaišie Kristus Dzimšanas svētki! Gadskārtējo reizi sveicot ticīgos Kristus Dzimšanas svētkos, novēlu visiem plašāk atvērt savas sirdis Kristum, saskatot Viņu savos līdzcilvēkos. Lai Kristus ir mūsu Prieks, Cerība un Miers!
Fotogrāfijas


Katehēte Anastasija Vilcāne,
Preiļu 1. pamatskola

Pēdējās izmaiņas: 01.12.2004.