Preiļu 1. pamatskolas skolotāju pieredzes apmaiņas seminārs “Skolotāju metodiskie un radošie darbi mācīšanās un mācīšanas procesa kvalitātes nodrošināšanai”

10.12.2004.

“Laime ir gaitas skaistums, skrējiena prieks. Tālums, aiz kura atklājas jauna tāle. Iet un zināt, ka ne šodien, ne rīt nebūs jāapstājas. Nebūs priekšā lieguma zīmes.”
(S. Viese)


10. decembrī notika Preiļu 1. pamatskolas skolotāju pieredzes apmaiņas seminārs “Skolotāju metodiskie un radošie darbi mācīšanās un mācīšanas procesa kvalitātes nodrošināšanai”.
Darba kārtībā:
• Atbalsts pedagogiem – atbalsts skolēniem mācīšanās procesā. Skolotāju radošās darbības nozīmīgums skolā. (Nora Šņepste, direktora vietniece mācību darbā).
• Skolotāju metodisko un radošo darbu prezentācija.
• Skolotājas Lilijas Livmanes jaunākā mācību līdzekļu komplekta prezentācija.


Semināru organizēja direktora vietniece mācību darbā Nora Šņepste.

Pēdējās izmaiņas: 10.12.2004.