Klašu audzinātāju seminārs “Uzmanības izkopšanas nozīme izziņas procesa attīstīšanā” un metodisko materiālu audzināšanas darbā izstāde Preiļu 1. pamatskolā

03.12.2004.

3. decembrī Preiļu 1. pamatskolā notika 1. – 9. klašu audzinātāju seminārs “Uzmanības izkopšanas nozīme izziņas procesa attīstīšanā”. Skolotāji pārrunāja to, cik svarīgi ir rosināt skolēnu motivāciju strādāt stundā, izmantojot visdažādākos paņēmienus – novitāti, pārsteigumu, paredzējumu, atgriezenisko saiti u.c. paņēmienus. Klašu audzinātāji iesaistījās pieredzes apmaiņā, piedāvājot savus izstrādātos materiālus audzināšanas darbā.
Semināru vadīja direktora vietniece audzināšanas darbā Digna Prodniece.

Pēdējās izmaiņas: 03.12.2004.