6. – 8. klašu skolēnu vecāku sapulce Preiļu 1. pamatskolā

08.12.2004.

8. decembrī Preiļu 1. pamatskolas sarīkojumu zālē pulcējās 6. – 8. klašu skolēnu vecāki, skolotāji, skolas administrācijas pārstāvji un darbinieki. 


Darba kārtībā bija šādi jautājumi: skolas un ģimenes sadarbības formas un pozitīvie rezultāti (Digna Prodniece, direktora vietniece audzināšanas darbā), pārmaiņas izglītībā ar vecāku līdzdalību (Andrejs Zagorskis, Preiļu rajona Izglītības pārvaldes vadītājs), mācību un audzināšanas darba aktualitātes skolā (Nora Šņepste, direktora vietniece mācību darbā, un Digna Prodniece), iekšējās kārtības noteikumi skolā (Aldis Adamovičs, skolas direktors), skolas medmāsas informācija vecākiem (Diāna Vizule).


Un, kā jau tas ir pieņemts skolā, sapulces noslēgumā vecākiem tika uzdots arī “mājas darbs” – “Mazi padomi lielās lietās – vecākiem un ikvienam no mums”.
Daži padomi no šī mājas uzdevuma:
• Lielākā dāvana, kādu jūs varat sniegt savam bērnam, esat jūs paši.
• Uzmundrini bērnu katrā reizē, kad vien tas ir iespējams.
• Katru nedēļu atvēliet īpašu laiku, lai darītu kaut ko kopā ar bērniem.
• Tavs bērns rīkosies tā, kā tu dari, nevis tā, kā tu saki. Rādi labu piemēru!

Pēdējās izmaiņas: 08.12.2004.