Akcija – „Ienes gaismu savā pilsētā – ziedo Gaismas tīklam!”

03.12.2004.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas ATBALSTA FONDS
sabiedriska organizācija – atklāts sabiedrisks fonds
Reģ. Nr. 50008034971; juridiskā adrese: K.Barona iela 14, Rīga; LV-1050
Birojs: Brīvības iela 85, Rīga, LV-1001; tel.: 7843767, e-pasts: gaisma@gaisma.lv
Internetā: http://www.gaisma.lv


2004. gada 1.decembrī


Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta fonds (LNBAF) aicina ikvienu Latgales iedzīvotāju un uzņēmēju piedalīties sacensībā par „Bibliotēkām draudzīgākā novada” titulu. Sacensība starp novadiem notiek Latvijas Nacionālās Bibliotēkas Atbalsta fonda un Latvijas Pasta akcijas „Ienes gaismu savā pilsētā – ziedo Gaismas tīklam!” ietvaros.


Akcija tika uzsākta šā gada jūnijā. Kopš tās atklāšanas Latvijas bibliotēkām pavisam ziedoti Ls 630. Akcijas atklāšana notika Kuldīgā, aicinot ikvienu finansiāli atbalstīt Latvijas bibliotēkas. Augusta beigās tika izsludināta sacensība par „Bibliotēkām draudzīgākā novada” titulu. Kā pirmais startēja Vidzemes novads.  Sava novada bibliotēku atbalstam vidzemnieki  pavisam kopā ziedojuši Ls 291. No tiem Ls 169 ziedoti Smiltenes pilsētas bibliotēkai.


2.decembrī Bebrenes pagasta padomē Vidzeme nodos stafeti Latgalei. LNBAF, Daugavpils rajona padome un bibliotēku vadītāji aicinās visus grāmatu mīļotājus un sava novada patriotus doties uz tuvāko pasta nodaļu un atbalstīt kādu šejienes bibliotēku, iemaksājot ziedojumu tās modernizācijai. Ziedotās naudas summas nonāks tieši to Latgales bibliotēku rīcībā, kuru nosaukumus atbalstītāji norādīs pasta iemaksas orderos. Ikviens ziedotājs saņems īpašu piemiņas zīmi ar savu vārdu un ziedojuma summu.


Bebrenes pagasta izvēle, uzsākot sacensību Latgales novadā, nav nejauša, jo tieši šā pagasta tautas bibliotēkai jau pieteikušies pirmie atbalstītāji: gan viens no Latgales lielākajiem un pieredzes bagātākajiem uzņēmumiem SIA „Gādība”, dāvinot nozīmīgu summu  – Ls 200, gan privātpersonas. Ziedotā nauda sekmēs Bebrenes pagasta tautas bibliotēkas ātrāku pievienošanos Gaismas tīklam. SIA „Gādība” ziedojums Bebrenes pagasta bibliotēkai ir lielākais juridiskās personas veiktais ziedojums akcijā „Ienes gaismu savā pilsētā – ziedo Gaismas tīklam!”.


Latgale ir otrais novads, kurš iesaistīsies  sacensībā par „Bibliotēkām draudzīgākā novada” titulu. Izlemt, ko iegādāties par ziedoto naudu, varēs pati Bebrenes pagasta tautas bibliotēka.  Kuldīgas centrālā bibliotēka par ziedojumos saņemtajiem līdzekļiem iegādājusies digitālo fotokameru, kas noder elektronisko resursu veidošanā par novada kultūras mantojumu. Smiltenes pilsētas bibliotēka savukārt izteikusi vēlmi iegādāties multifunkcionālo centru, kas apvieno skenera, faksa, printera un kopētāja funkcijas.


Pateicoties Latvijas iedzīvotāju  aktivitātei un vēlmei atbalstīt savu pilsētu un pagastu bibliotēkas, ar pasta starpniecību iemaksāto ziedojumu plūsma neizsīkst, cilvēki turpina ziedot visā Latvijā. Tāpēc LNBAF un Latvijas Pasts radis iespēju turpināt akciju  Latvijas bibliotēku atbalstam arī 2005.gadā.


No cilvēku iniciatīvas un labās gribas atkarīgs, cik lielu atbalstu šajā mēnesī gūs Latgales bibliotēkas – nozīmīgākās informācijas krātuves un „gaismas saliņas” novadā.


Papildus informācija: Sanita Malatkovska, tel. 7843767, 9355624, e-pasts: fonds@gaisma.lv

Pēdējās izmaiņas: 03.12.2004.