Slāvu kultūrizglītības biedrības pateicības

30.11.2004.

Slāvu kultūrizglītojošā biedrība starptautiskās zinātniski – praktiskās konferences viesu vārdā izsaka pateicību SIA “Saimnieks” direktoram I. Zīmelim un Preiļu viesnīcas darbiniekiem par piedāvātajiem komforta sadzīves apstākļiem konferences laikā.


“Pirmo reizi četru gadu laikā, piedaloties Baltijas valstu konferencēs, mums tika radīti tik labi apstākļi atpūtai un naktsmītnei”. G.Ponamoreva – Igaunijas zinātniece.


Slāvu kultūrizglītības biedrība pateicas par palīdzības sniegšanu starptautiskās konferences organizēšanā Preiļu novada domes priekšsēdētājam Jānim Eglītim un viņa vietniekam Vladimiram Ivanovam, kā arī Preiļu 2. vidusskolas skolotājām Ļubovai Lavrenovai un Ludmilai Osetrovai – izstādes “Preiļu novada vecticībnieku materiālā kultūra” organizatorēm.

Pēdējās izmaiņas: 30.11.2004.