Informācija lauksaimniekiem un piena lopkopības saimniecībām

30.11.2004.

LAUKSAIMNIEKIEM


2004. gads lauksaimniekiem ir pārmaiņām bagāts sakarā ar to, ka Latvija iestājās Eiropas Savienībā un zemnieku saimniecības var pieteikties dažādās programmās, lai attīstītu un pilnveidotu saimniekošanu. Preiļu novads ir viena no trijām pašvaldībām Preiļu rajonā, kas ir iekļautas mazāk labvēlīgos apvidos un novada lauksaimnieki jau līdz šī gada beigām saņems 3. kategorijai atbilstošu maksājumu, kas ir maksimālais šajā programmā – 64 EUR par katru lauksaimniecībā izmantojamās zemes hektāru.


Lauksaimnieku apvienības Preiļu nodaļas biroja vadītāja Valija Ruisa pastāstīja, ka pamaz pieteikumu no Preiļu novada lauksaimniekiem ir saņemts uz atbalstu daļēji naturālo saimniecību pārstrukturizācijai. Dokumentu iesniegšana turpinās vēl līdz 2004. gada 1. decembrim, bet pieteikumus minētajā programmā varēs iesniegt arī 2005. gadā līdz 30. martam.


Latgales īpatnība ir tā, ka mūsu novadā ir nelielas saimniecības, bet to ir daudz. Viena no iespējām šādu saimniecību attīstībai un izaugsmei – bioloģiskā saimniekošana. Arī šīs saimniecības attiecīgajās programmās var saņemt valsts atbalstu.


2004. gads zīmīgs ar to, ka Preiļu novada zemnieki un lauksaimniecības produkcijas ražotāji ir apzinājušies kooperācijas nozīmi un iesaistās kooperatīvu darbā. Kooperatīva “Apeins” biedrs ir Preiļu novada zemnieku saimniecība “Korsikova” (īpašnieks Anatolijs Mūrnieks), savukārt kooperatīvu “Produkts veselībai” vada zemnieku saimniecības “Mazie gavari” īpašnieks Jānis Gavars. Aktīvi biedri ir z/s “Daukon” (Pēteris Romanovs), z/s “Skudrumājas” (Vanda Kručāne) un z/s “Pauguru mājas” (Jānis Kručāns). Savā saimniecībā aktīvi darbojas un mudina arī biškopjus sākt kooperāciju Preiļu nodaļas biškopības biedrības vadītājs Genādijs Kižlo.


Aizkalnes pagasta ļaudīm sadarbība ar Lauksaimniecības konsultāciju biroju un lauksaimnieku apvienību Preiļos jau ir vairāku gadu garumā. Tā kā Aizkalnes pagasta centrs ir Preiļu rajona lauksaimnieku apvienības biedrs, aizkalnieši regulāri saņem jaunāko informāciju par projektiem un to izstrādi. Lauksaimnieku apvienības Preiļu nodaļas biroja vadītāja Valija Ruisa atzīst, ka liels nopelns ir Aizkalnes pagasta centra vadītājai Valentīnai Lukaševičai, kura rūpējās par sava pagasta lauku saimniecību labklājību.
Lauksaimnieki, šis laiks ir smags, bet arī interesants, nesot līdzi pārmaiņas ne tikai  saimniekošanā, bet arī domāšanā. Sekojiet informācijai, mācieties un lai jums veiksme, attīstība un labklājība! To jums novēl Preiļu rajona lauksaimniecības konsultāciju biroja vadītāja Silvija Dreijere, Lauksaimnieku apvienības Preiļu nodaļas biroja vadītāja Valija Ruisa, valdes priekšsēdētāja Zita Briška un
Maija Paegle
sabiedrisko attiecību speciālisteINFORMĀCIJA PIENA LOPKOPĪBAS SAIMNIECĪBĀM


Pašlaik sagatavošanā ir vadlīnijas pasākumam “ES standartu sasniegšana”. Šī pasākuma mērķis ir ES standartu sasniegšana vides aizsardzības, cilvēku, dzīvnieku un augu aizsardzības un dzīvnieku labturības jomās lauku saimniecībās. Atbalstu var saņemt par higiēnas standartu nodrošināšanu piena ražošanā (ieguldījumi piena slaukšanas un piena dzesēšanas aprīkojumā) un govju kūtīm paredzēto standartu ievērošanu, lai nodrošinātu piena higiēnu (cūku pārvietošana).


Piena dzesētāja iegādei paredzēts saņemt no 181 līdz 236 EUR par slaucamo govi, slaukšanas aparāta iegādei 197 – 213 EUR par slaucamo govi, vistu būra pārbūvei – 9 EUR par vistu. Nobarojamās cūkas mītnes pārbūvei par govs mītni iespējams saņemt 161 EUR, grūsnas sivēnmātes mītnes pārbūvei par govs mītni – 745 EUR, kuiļa mītnes pārbūvei par govs mītni – 1491 EUR, mītnes būvniecība nobarojamai cūkai – 176 EUR, mītnes būvniecība sivēnmātei – 812 EUR. Kopsummā viena saimniecība par visiem pasākumiem var saņemt 75 000 EUR trijos gados, katru gadu ne vairāk kā 25 000 EUR. Pieteikumus varēs iesniegt tad, kad būs izstrādāti MK noteikumi par šī pasākuma ieviešanu.


Informācija no Lauku atbalsta dienesta
mājas lapas www.lad.gov.lv

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.