Metodiskā diena Preiļu 2. vidusskolā “arī skolotāji mācās…”

26.11.2004.

26. novembra rīts Preiļu 2.vidusskolā bija neparasts – samērā kluss, jo skolā tikai trešā daļa skolēnu… Metodiskā diena. Skolotāji dažādās lomās. Vieni vada stundas, citi mācās un vērtē.
Desmit skolotāji kopā ar skolēniem rādīja mācīšanas un mācīšanās metodes vēsturē 7. un 9.klasē, latviešu (valsts) valodā 6., 7. un 8.klasē, latviešu literatūrā 10. klasē, bioloģijā 6. un 12. klasē, ģeogrāfijā 6.klasē un ķīmijā 12.klasē.


Tad sekoja darbs ar videofragmentiem, redzētā analīze un apkopojums. Secinājumu var izteikt Raiņa vārdiem: “Ar darba mīlestību, gribas izturību un neatlaidību vien nepietiek: nepieciešams darba plāns, darba organizācija, darba metode..” Un šajā mācību gadā, gatavojoties pārejai uz jauno pamatskolas standartu, mēs šiem jautājumiem veltām īpašu uzmanību. Šādas metodiskās dienas skolā notiks arī februārī un martā. Rezultātus apkoposim pedagoģiskās padomes sēdē “ Mācību process klasē – mācību vide, mācību metožu izvēle.”


Šajā dienā 10.klases skolnieces kopā ar Valentīnu Maksimovu piedalījās kārtējā, V Rīgas mazākumtautību skolu salidojumā, kas notika Rīgas Šampētera vidusskolā.


Lilita Baško,
direktora vietnieks izglītības jomā

Pēdējās izmaiņas: 26.11.2004.