Preiļu pils apsaimniekošana nākotnē – kopīgi lemjams jautājums

26.11.2004.

Kopš piešķirts ES fondu finansējums PHARE 2002 projekta “ Preiļu pils un parka rekonstrukcija darījumu centra izveidei” ietvaros ( rekonstrukcijas tehniskā projekta, mārketinga un investīciju plāna izstrādei), tiek uzdoti jautājumi par to, kādā veidā nākotnē tiks apsaimniekota pils. Šobrīd ir skaidrs viens – Preiļu novada dome tikai ar tās rīcībā esošajiem budžeta vai iespējamajiem kredīta līdzekļiem un iespējamo ES līdzfinansējumu nevarēs realizēt pils renovācijas projektu, kura izmaksas būs precīzāk zināmas tikai pēc tehniskā projekta izstrādes. Ļoti aptuvens būvniecības speciālistu izmaksu novērtējums ir vismaz 1 – 2 miljoni Ls. Tātad projekta īstenošanai būs nepieciešams investors. Šobrīd tiek gatavots mārketinga plāns un informācija par Preiļu pils un parka renovācijas plāniem, kas tiks publiskota, kā arī nosūtīta potenciālajiem investoriem. Tālāk ir jābūt dialogam par projekta īstenošanas nosacījumiem (cerams, ka investoru interese saglabāsies). Konferencē „Simts apdraudētākie vēstures pieminekļi Latvijā”, kas notika šī gada 9. septembrī Preiļu kultūras centrā, stāstot par domes iecerēm pils atjaunošanā, informēju, kādi varētu būt minimālie nosacījumi atjaunotajai pilij: ir jāsaglabā autentiskas fasādes, tai ir jābūt publiski pieejamai, tajā nevajadzētu atrasties apšaubāmas reputācijas iestādēm. Finanšu un īpašuma jautājumi būtu izvērtējami dialogā ar potenciālo investoru.


Jebkurā gadījumā lēmumu pieņems Preiļu novada domes deputāti, izvērtējot un publiskojot iespējamos projekta realizācijas variantus.


Jānis Eglītis,
Preiļu novada domes priekšsēdētājs

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.