Ir nauda bezdarba mazināšanai!

24.11.2004.

Darbs ir visas dzīves pamats. Ja cilvēkam ir darbs, tad ir arī zināms materiālais nodrošinājums savām un ģimenes vajadzībām. Tomēr bezdarbs Latvijā joprojām ir viens no tiem jautājumiem, kam nepieciešami papildus risinājumi. Minēsim tikai vienu faktu – šobrīd no visiem darbspējīgā vecumā esošajiem cilvēkiem bez darba ir aptuveni 8% iedzīvotāju.


Turklāt ne vienmēr par pamatu bezdarbam ir darba vietu trūkums. Nereti darbs ir, bet cilvēkiem trūkst nepieciešamo iemaņu un zināšanu. Dažkārt grēko darba devēji, vērtējot cilvēku nevis pēc viņa prasmēm un spējām, bet gan piederības kādai sociālajai grupai.    


Statistika liecina, ka dažādu iemeslu dēļ vislielākās grūtības atrast piemērotu darbu ir:
• cilvēkiem ar invaliditāti,
• jauniešiem ar zemām pamatprasmēm,
• ilgstošajiem bezdarbniekiem,
• no ieslodzījuma iznākušajiem,
• vecākiem pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma,
• pirmspensijas vecuma cilvēkiem,
• u.c.


Lai mazinātu bezdarbu, Latvija no šī gada var izmantot Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzekļus. ESF līdzfinansē projektus, kas veicina sociāli izstumto un neaizsargāto cilvēku iespējas iegūt darbam nepieciešamās iemaņas un iekļauties darba tirgū. 


Ja Jums ir laba ideja par to, kā risināt vietējās nodarbinātības problēmas, tad ir īstais laiks to noformulēt projektā. Atcerieties, ka projektus var pieteikt:
• pašvaldību un valsts iestādes;
• nevalstiskās organizācijas;
• izglītības iestādes;
• uzņēmumi;
• un citas juridiskas personas.


ESF projektu konkursus sociālajā jomā vairākas reizes gadā izsludina:


• Nodarbinātības valsts aģentūra (www.nva.lv),
• Sabiedrības integrācijas fonds (www.lsif.lv) ,
• Sociālo pakalpojumu pārvalde (agrāk Sociālās palīdzības fonds) (www.spf.lv).


Šajās institūcijās var iegūt visu nepieciešamo informāciju par konkursu noteikumiem,  termiņiem, kā arī saņemt konsultācijas projektu rakstīšanā.
Šos projektus 75 – 80% apmērā finansē ESF, bet pārējos  20 – 25% (nacionālā finansējuma daļu) vairumā gadījumu var piesaistīt no valsts budžeta līdzekļiem, tātad projekta īstenotājam savi līdzekļi bieži vien nav jāiegulda. Tādējādi tā ir laba iespēja īstenot tās idejas, kuru finansēšanai līdz šim pietrūcis naudas.


Tām organizācijām, kam rūp savas apkārtnes sociālās problēmas, ESF sniedz reālu iespēju iegūt līdzekļus to risināšanai.


Savukārt cilvēkiem, kuri šobrīd ir bez darba, ESF piedāvā jaunas zināšanas, prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas, lai pilnvērtīgi iekļautos darba dzīvē. Interesējieties par šīm iespējām vietējā Nodarbinātības valsts aģentūras filiālē, pašvaldībā un sociālajā dienestā, meklējiet informāciju nevalstiskajās organizācijās un vietējās avīzēs!


ESF projektu konkursi tiek izsludināti vairākas reizes gadā dažādās programmās. Uzziniet, kuras programmas ietvaros var tikt īstenotas Jūsu labās idejas!


Sabiedrības integrācijas fondā:
• Motivāciju programmas sociālās atstumtības riska grupām,
• Sociālās rehabilitācijas programmu izstrāde un ieviešana,
• Konsultācijas un apmācība komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai,
• Pētījumu veikšana par sociāli atstumto grupu iespējām darba tirgū.


Nodarbinātības valsts aģentūrā:
• Subsidēto darba vietu nodrošināšana sociālās atstumtības riska grupām,
• Darba prakšu vietu nodrošināšana jauniešiem bezdarbniekiem,
• Atbalsts darba tirgus pētījumu veikšanai.


Sociālo pakalpojumu pārvadē (agrāk – Sociālās palīdzības fondā):
• Profesionālās rehabilitācijas programmu attīstība un ieviešana,
• Sociālā darba speciālistu apmācības.


Papildus informāciju meklējiet internetā www.esflatvija.lv


Labklājības ministrijas Komunikācijas departaments

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.