Preiļu pagasta un Aizkalnes pagasta iedzīvotājiem

23.11.2004.

Preiļu novada bāriņtiesas locekle Maija Paegle veic notariālās funkcijas
Preiļu pagasta centrā –  ceturtdienās 9.00 – 11.00,
Aizkalnes pagasta centrā – ceturtdienās 11.30 – 13.30.

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.