Pasniegti goda raksti novada iedzīvotājiem

16.11.2004.

Atzinības raksti 18. novembrī


18. novembrī tika pasniegti Preiļu novada domes atzinības raksti:


SO “Glābiet bērnus” Preiļu nodaļas vadītājai Elmai Aksjonovai par pašaizliedzīgu darbu bērnu tiesību aizsardzībā Preiļu novadā.


Preiļu rajona Galvenās bibliotēkas vecākajai bibliotekārei Veltai Broņislavai Bečai par ilggadīgu un apzinīgu darbu.


Verai Filimonovai par ieguldījumu a/s “Preiļu siers” attīstībā.


Andrim Gorenko par ieguldījumu SIA “Būvteks” attīstībā


Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Preiļu brigādes komandiera vietniekam, virsleitnantam Valerijam Haritonovam par ieguldījumu ugunsdzēsības un glābšanas darbā


SIA “Preiļu saimnieks” labiekārtošanas un apzaļumošanas daļas vadītājai Zentai Igolniecei par ilggadīgu un apzinīgu darbu pilsētas labiekārtošanā.


Valdai Kažemākai par apzinīgu darbu Preiļu pilsētas Daugavpils ielas 72. mājas apkārtnes sakopšanā.


Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Preiļu brigādes instruktoram Aļošam Kursītim par ieguldījumu ugunsdzēsības un glābšanas darbā


Preiļu novada kultūras centra metodiķei un deju kopas “Talderi” vadītājai Silvijai Kurtiņai par radošu darbu un sakarā ar deju kopas 20 gadu jubileju.


Preiļu rajona Galvenās bibliotēkas vecākajai bibliotekārei Jeļenai Ļedovskajai par ilggadīgu un apzinīgu darbu.


Jānim Mainulim – par ieguldījumu a/s “Preiļu siers” attīstībā


Aizkalnes pamatskolas skolotājai Aleksandrai Masļakovai par labiem sasniegumiem mācību un audzināšanas darbā


Preiļu 1. pamatskolas skolotājai Annai Micānei par ieguldījumu jaunās paaudzes audzināšanas darbā un sakarā ar dzīves jubileju.
 
Preiļu Mūzikas un mākslas skolas skolotājai Antoņinai Mihailovai par ieguldīto darbu audzēkņu muzikālajā sagatavošanā.


Andrejam Morozovam par ieguldījumu SIA “Preiļu saimnieks” attīstībā.


Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Preiļu brigādes vada komandierim, ugunsdzēsības dienesta leitnantam Ērikam Pastaram par ieguldījumu ugunsdzēsības un glābšanas darbā


Ārstei pediatrei Irēnai Petrānei par pašaizliedzīgu darbu veselības aprūpē


Jeļenai Podskočijai par ilggadīgu un apzinīgu darbu Preiļu 2. vidusskolā


Preiļu novada kultūras centra sieviešu vokālā ansambļa “Rjabinuška” vadītājai Svetlanai Stepanovai par aktīvu iesaistīšanos sabiedrības integrācijas procesā.


Preiļu Valsts ģimnāzijas direktora vietniecei mācību darbā Annai Svilei par radošu darbu jaunās paaudzes izglītošanā un kvalitatīvas izglītības veicināšanu


Preiļu 1. pamatskolas medmāsai Diānai Vizulei – par veselīga dzīvesveida popularizēšanu skolā un par apzinīgu darbu.


Preiļu novada kultūras centra tehniskās daļas vadītājam Jānim Ziedam – Ziediņam par radošu un precīzu darbu pasākumu veidošanā.

Pēdējās izmaiņas: 16.11.2004.